EPB Brugge centrum: tegenstrijdige belangen

Het Vlaams Energieagentschap (VEA),verantwoordelijk voor EPB, en dienst monumentenzorg van stad Brugge hebben elk hun doelstellingen. Bij sommige renovaties is het voor de bouwheer echter moeilijk aan beide eisen te voldoen.

EPB Brugge binnenstad

VEA wil gebouwen die meer energiezuinig zijn, en met een gezond binnenklimaat. Het stelt daarom eisen aan bouwprojecten op vlak van isolatie en ventilatie, ook aan renovaties. Daarom moeten bij renovaties in woonkamers en slaapkamers waarin de vensters vernieuwd worden, minimale toevoerdebieten behaald worden. Meestal voorziet men dan toevoerroosters op de nieuwe vensters omdat mechanische toevoer via een ventilator in dit geval vaak kostelijk en moeilijk esthetisch weg te werken is.

Daarentegen zijn alle gebouwen binnen de kleine ring van Brugge, binnen de vesten dus, beschermd als UNESCO-Werelderfgoed. Het uitzicht van de bestaande gebouwen moet behouden blijven. Bij renovaties eist men dat als men vensters vernieuwd, deze hetzelfde uitzicht hebben. Raamroosters zijn dus niet toegelaten als deze zichtbaar zijn vanop de openbare weg.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

In sommige gevallen kan men de roosters volledig achter slag plaatsen. Ze zijn dan ook niet zichtbaar vanop de openbare weg. De spleet achter slag moet dan wel een minimale breedte van 25 mm hebben. Deze methode is echter niet altijd mogelijk omdat het toevoerrooster dan meestal gepositioneerd moet worden waar het latei van het raam zit. Dit moet dan ook naar stabiliteit goed bekeken worden.

Toevoerrooster volledig achter slag

Het Vlaams Energieagentschap heeft wel algemene uitzonderingsregels voor gebouw die beschermd zijn als monument of die op de inventarislijst van onroerend erfgoed staan. Voor deze woningen zijn er automatische vrijstellingen voor ventilatieroosters op de ramen.

In de door UNESCO beschermde zone in Brugge zijn er echter veel gebouwen die niet op deze inventaris staan. Hiervoor moet dan specifiek een uitzondering aangevraagd worden binnen de EPB-regelgeving, waarbij een bepaalde procedure moet gevolgd worden. Deze procedure moet 1) tijdig aangevraagd worden en 2) volledige documentatie bevatten die dan nog correct onderbouwd is.

Niet altijd even evident dus...

EPB Brugge centrum: Het komt er dus op aan op tijd alarm te slaan en je goed te laten begeleiden.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Geschreven door Dieter Vandenberghe

Betrek een studiebureau in je bouwproject

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken