Wie bouwt of verbouwt, kan maar beter conform de EPB-eisen bouwen. Je gebouw voldoet niet: tjakka, geldboete aan je been.

Niet voldoen aan de ventilatie-eisen is goed voor 80% van de boetes tegen de EPB-eisen. Het is nog afwachten wat het effect van ventilatieverslaggever hierop zal zijn.

  • Enerzijds zal de voorafgaande aandacht aan en kwaliteit van het ventilatiesysteem wel verhogen. Na het verplicht laten opstellen van het ventilatievoorontwerp en de ontwerpspecificaties zou men toch moeten weten hoe aan de eisen kan voldaan worden.
  • Anderzijds zal de kwaliteitscontrole bij einde werken veel strenger zijn. Veel fouten werden immers niet gedetecteerd of werden door de vingers gezien.

Uitgebreide info van het Vlaams Energieagentschap over hun controles en boetes.

Als men de spelregels volgt, is het perfect mogelijk de eindmeet te halen zonder administratieve boete. Het cijferrapport 10 jaar EPB van het Vlaams Energieagentschap toont aan dat toch een 4% van de aangiftes ook effectief een boete opgelegd krijgt. Deze 6 fouten zal jij alvast niet maken:

1) EPB, daar doe ik niet aan mee!

Na 10 jaar EPB komt het steeds minder voor, maar sommigen zien EPB gewoon niet zitten. "Zo'n dikke isolatie en dan nog gaten erin maken om weer wat lucht binnen te krijgen..." Ik kan hier weliswaar begrip voor opbrengen maar het lijkt me toch meestal 'onwetendheid'. Persoonlijk ben ik zeer tevreden van mijn 'EPB-conforme' woning en zou ik voor het comfort alleen al niet meer willen wisselen.

Soms komt het nog eens voor dat men uit de lucht valt en nog nooit van EPB heeft gehoord. De rechten en plichten die aan een bouwvergunning vasthangen, staan mooi op de vergunning. Ieder architect weet ondertussen ook wel dat je de EPB-eisen moet volgen.

Verstandig is anders want iedere EPB-plichtige vergunning of melding wordt op de energieprestatiedatabank gezet. Het Vlaams Energieagentschap weet dus perfect waar en wie.

2) Je EPB-verslaggever laat aanstellen

Kort gezegd: hoe later je je EPB-man of vrouw aanstelt, hoe meer het je zal kosten.

Hoewel het weinig verschil zal maken op het ereloon van je EPB-verslaggever, is de kans wel groot dat er laattijdig zaken moeten worden aangepast en dat is duurder dan als het onmiddellijk goed is.

  • Werken opnieuw laten uitvoeren omdat er bijvoorbeeld onvoldoende isolatie werd voorzien.
  • Meerprijzen zonder vergelijkingspunt omdat de opdracht al aan een partij werd toegewezen en de aanbesteding moet aangepast worden aan de EPB-studie.
  • Naarmate de werken vorderen, zijn bepaalde opties niet meer mogelijk, hoewel dit goedkoper had geweest.

De voorafberekening EPB is dus idealiter beschikbaar vóór het aanvragen van de diverse offertes. De plannen liggen wel best vast bij het aanstellen van het studiebureau EPB. De tijd nodig om een studie EPB te herwerken na het wijzigen van de plannen kan oplopen.

Het voorontwerp laten nakijken door een EPB-verslaggever met ervaring, kan natuurlijk wel vroegtijdig nuttige feedback opleveren. Het is een algemeen principe, hoe vroeger in de ontwerpfase wijzigingen worden doorgevoerd, hoe minder kostelijk deze zijn.

Vermijd boetes dankzij deskundig advies.

3) Geen rekening houden met de voorstudie EPB

Het is niet omdat je tijdig een EPB-verslaggever hebt aangesteld, dat je in orde bent met de EPB-eisen. Een beetje verslaggever maakt een deftige nota van de voorstudie zodat je duidelijk ziet wat er moet gebeuren om conform EPB te bouwen.

Als je natuurlijk die nota verticaal klasseert en er geen rekening mee houdt, komt dat niet goed. Je plaatst 6 cm isolatie waar er 10 cm had moeten zitten. Of isolatie met lambda-waarde 0,040 W/m²K is toch wel x euro goedkoper dan de gevraagde isolatie met lambda 0,032 W/m²K, dat zal ook wel goed zijn.

Nee, vaak niet. Na de werken wordt de eindaangifte opgemaakt met de werkelijk geplaatste materialen of installaties. Soms kan er dan nog iets gedaan worden om een (grote) boete vermijden zoals bijvoorbeeld een blowerdoortest. Soms is de kost om de boete te vermijden echter veel te groot, zodat men dan toch maar kiest voor de boete.

4) Bouwplannen zomaar wijzigen

Bepaalde wijzigingen hebben invloed op de EPB-eisen, andere wijzigingen niet of nauwelijks.

Om de kleur van je keuken te wijzigen hoef je mij niet contacteren (Ik zou een witte keuken kiezen). De indeling wijzigen of een ruimte een andere bestemming geven kan bijvoorbeeld wel invloed hebben.

Om bij eindaangifte niet voor verrassingen te staan neem je best contact op bij twijfel...

5) Bij twijfel je EPB-verslaggever niet raadplegen

EPB mag dan wel eenvoudig lijken, het is het niet. Schijn bedriegt. Het is een vrij recente wetgeving en daardoor wordt deze nog vaak gewijzigd. De markt van energiebesparende producten is momenteel vrij snel aan het ontwikkelen waarop de wetgever dan reageert, mits een serieuze vertraging weliswaar.

Afhankelijk van het jaar waarin de vergunning werd aangevraagd kunnen er al belangrijke verschillen aanwezig zijn. Er zijn ook redelijk wat uitzonderingen. En soms komen we wat zaken tegen die op het eerste zicht niet echt logisch zijn...

Dit allemaal maakt het vrij complex. Niet alle bouwprofessionelen kunnen dit nog allemaal volgen. Dat is ook te begrijpen, elk zijn ding.

Als je niet zeker bent over het effect van iets op de eindaangifte EPB, overleg even snel met je EPB-verslaggever. Hij of zij komt dagelijks in contact met de materie en zal ook je eindaangifte doorrekenen.

6) Ontvangen facturen niet controleren op juiste gegevens

Na de werken moet dus bewezen kunnen worden wat er effectief geplaatst werd. Het eenvoudigste is dat er van alle isolatie, schrijnwerk en installaties facturen zijn die duidelijk aangeven wat er werd geïnstalleerd.

Met duidelijk bedoel ik dat het voldoende in detail moet neergepend staan wat er werd geplaatst. Voor isolatie bijvoorbeeld moet de dikte, het merk en het type erop staan.

Belangrijk, de factuur moet het werfadres vermelden. Zonder werfadres is het geen geldig stavingsstuk voor het Vlaams Energieagentschap.

Eis steeds van uw aannemer een factuur waarin voldoende beschreven staat wat er werd geplaatst of geïnstalleerd. Controleer dit onmiddellijk na het ontvangen van de factuur. Als je jaren later een reeds betaalde factuur nog moet laten aanpassen, zou dat wel eens niet zo vlot kunnen gaan.

Vermijd boetes dankzij deskundig advies.

Geschreven door Dieter Vandenberghe

Betrek een studiebureau in je bouwproject

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken