S-peil vervangt K-peil en netto energiebehoefte

Vanaf 2018 zal het S-peil de eisen van K-peil en netto energiebehoefte (NE) vervangen in de EPB-aangifte. Het S-peil zou de tekortkomingen van het K-peil en NE moeten oplossen.

Samengevat:

 • Vanaf 2018 zal het S-peil of schilpeil van toepassing zijn.
 • K-peil en netto energiebehoefte worden dan geschrapt.
 • Het is een schilindicator die rekening houdt met winter én zomer situatie.
 • Het is een indicator per EPB-eenheid, per appartement.
 • Vormefficiëntie (bol benaderen) wordt belangrijk i.p.v. compactheid (zo veel mogelijk volume voor zo weinig mogelijk buitenoppervlak).
 • Grote gebouwen worden dan niet meer bevoordeeld.
 • Oppervlakken tegen aangrenzend verwarmde ruimtes worden, mits correcties, ook als verliesoppervlak beschouwd.

Tekorten van K-peil en netto energiebehoefte

Het K peil en de NE zijn afhankelijk van de compactheid. Omdat de compactheid berekend wordt door de verhouding van het beschermd volume en het bruto verliesoppervlak, zal een klein gebouw met eenzelfde geometrische vorm als dat van een groot gebouw, altijd een slechtere compactheid hebben.

Problemen K-peil:

 • Het is niet streng genoeg om BEN-woningen op een kostenoptimale manier te realiseren. De nadruk ligt daar nu te veel op de installaties.
 • Het K-peil geldt niet voor EPB-eenheden afzonderlijk, maar wel voor een volledig gebouw op zich. Gebouwen met een zelfde gemiddelde U-waarde hebben niet dezelfde K-waarde. Dit kan als het ene gebouw een veel groter volume heeft, alhoewel het wel dezelfde geometrisch vorm heeft als het andere gebouw.

Problemen netto energiebehoefte:

 • De eis van netto energiebehoefte ontmoedigt kleine eenheden te bouwen. Door de slechte compactheid behalen deze moeilijker de eis van NE dan grote woningen.
 • Een ander aspect is dat in de NE-eis, de interne warmtewinsten en zonnewinsten worden afgewogen tegenover transmissieverliezen, infiltratieverliezen en ventilatie verliezen. Het probleem is dat het ventilatiesysteem en de interne warmtewinsten daarop een zeer grote invloed hebben. Het doel van de NE was om een schildeelindicator te zijn, wat niet kan als de installaties daar een grote invloed op hebben.
 • Een ander nadeel is dat de NE enkel rekening houdt met een wintersituatie. Dat stemt niet volledig overeen met de werkelijkheid.

Het laatste aspect is dat K-peil en NE beiden rekening houden met de transmissieverliezen zodat ze tweemaal in rekening worden gebracht.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

S-peil als oplossing?

Om een oplossing te bieden tegen de bovenstaand problematiek wordt een S-peil of schildeel indicator ingevoerd.

Deze eis zal beïnvloed worden door transmissieverliezen en infiltratieverliezen. Ze zal rekening houden met een winter en zomer situatie en zal een betere score opleveren voor intelligente geometrische vormkeuzes. Ze zal ook technologie neutraal zijn (geen invloed ventilatiesysteem of automatische zonnewering).

Belangrijk is dat de het S-peil rekening houdt met de vormefficiëntie. Hierdoor zullen kleinere maar vormefficiënt ontworpen gebouwen niet worden afgestraft. Het verliesoppervlak zal nu vergeleken worden met het verliesoppervlak van een bol met hetzelfde volume. Door gebruik te maken van deze nieuwe indicator zullen gebouwen met een gelijke vorm een zelfde factor van vormefficiënte hebben, onafhankelijk van de grootte. Waardoor kleiner bouwen niet door EPB benadeeld wordt.

Een andere aanpassing is dat vanaf 2018 er tussen aangrenzende verwarmde ruimtes wel transmissieverliezen ingerekend zullen worden. Dit zal in het S-peil in rekening gebracht worden met een correctiefactor (0,2).  Om ook met de zomersituatie rekening te houden, zal de temperatuur van de muur in de aanliggend verwarmde ruimte ook variëren in functie van de maand van het jaar.

S-peil vanaf wanneer?

De eis van Schilpeil voor nieuwbouwwoningen zal starten in 2018 met een eis van S31. In 2020 zou dan een S-peil van S28 geëist worden, het BEN-niveau. Dit zou dan ook het eindniveau zijn voor de eis.

De huidige eisen van E-peil en U-max waarden worden voorlopig behouden. Let op, het S-peil eis zal voorlopig enkel voor nieuwbouwwoningen gelden.

Hoe kunnen we het S-peil verbeteren?

Om het S-peil te verlagen kunnen een aantal maatregelen genomen worden:

 • Het oplossen van bouwknopen en meer isoleren.
 • Een betere luchtdichtheid van de bouwschil.
 • Beschaduwing van ramen inrekenen.
 • De grootte, oriëntatie en zonnetoetredingsfactor (g-waarde van het glas) van de ramen optimaliseren.
 • Zo weinig mogelijk verliesoppervlakken en kiezen voor een zogenaamd vormefficiënte geometrie. De beste vormefficiëntie wordt bekomen door de bolvorm zo veel als mogelijk te benaderen.
 • Meer zware materialen gebruiken binnen de geïsoleerde schil, m.a.w. meer thermische massa.

Conclusie

Door de komst van het S-peil zullen kleinere woning minder ontmoedigd worden en zal het beter isoleren van een woning meer invloed krijgen op het halen van de eisen. Ook zal nu per EPB-eenheid een indicator voor de schildelen aanwezig zijn. Enkel de eenheid die niet voldoet zal moeten worden aangepast, dit in tegenstelling tot het K-peil, dat voor het volledige gebouw van toepassing is.

(Bron: Tweejaarlijkse evaluatie van de energieprestatieregelgeving 2015)

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Geschreven door Dieter Vandenberghe

Betrek een studiebureau in je bouwproject

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken