BEN-kantoor

Niet alleen woningen, maar ook grotere gebouwen, zoals kantoren, dienen vanaf 2021 gebouwd te worden volgens de BEN-normen. Hiervoor gelden in sommige gevallen afwijkende normen. De normen voor een BEN-kantoor, zijn overigens dezelfde als voor een BEN-school.

Eisen voor een BEN-kantoor

Een BEN-kantoor moet aan enkele voorwaarden voldoen:

 1. Een E-peil lager dan of gelijk aan E40. Hoe minder energie je verbruikt, hoe lager de E-score. Het E-peil mag hier iets hoger zijn dan bij een BEN-woning.
 2. De constructiedelen van een BEN-kantoor moeten aan dezelfde eisen op vlak van thermische isolatie voldoen als een BEN-woning. Meer concreet moeten zij voldoen aan volgende Umax-eisen:
  • daken en plafonds: 0,24
  • buitenmuren: 0,24
  • vloeren: 0,24
  • vensters (raamprofiel en beglazing): 1,50
  • beglazing: 1,10
  • deuren en poorten: 2,00
 3. Een K-peil lager dan of gelijk aan K40. Hoe beter geïsoleerd een gebouw, hoe lager het K-peil. Ook dit is hetzelfde K-peil als een BEN-woning.
 4. Beschikken over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Over normen voor de netto-energiebehoefte voor verwarming en het risico op oververhitting wordt niet gesproken.

Hernieuwbare energiebronnen

Net zoals een BEN-woning moet een BEN-kantoor of BEN-school een minimumaandeel hebben in hernieuwbare energie voor de energie die het toch nog nodig heeft. De vereisten zijn echter anders vastgesteld. Zo moet een BEN-kantoor per jaar minimaal 10 kWh per m2 bruikbare vloeroppervlakte halen uit hernieuwbare energiebronnen door middel van een of meerdere van de systemen, vermeld in artikel 9.1.12/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken