BEN-woning

Ben je van plan om te gaan bouwen? Dan is het verstandig om nu al iets verder te gaan dan de huidige normen je verplichten. Vanaf 2021 is BEN-bouwen immers de nieuwe norm. Indien je nu al meer inspanningen doet, krijg je daar trouwens premies voor! Zo wordt een BEN-woning financieel zeer interessant, aangezien je energiefactuur ook al zeer laag zal uitvallen.

Eisen voor een BEN-woning

Een BEN-woning moet aan enkele voorwaarden voldoen:

 1. Een E-peil lager dan of gelijk aan E30. Hoe minder energie je verbruikt, hoe lager de E-score. 
 2. De constructiedelen van een BEN-woning moeten voldoen aan enkele eisen op vlak van thermische isolatie. Meer concreet moeten zij voldoen aan volgende Umax-eisen:
  • daken en plafonds: 0,24
  • buitenmuren: 0,24
  • vloeren: 0,24
  • vensters (raamprofiel en beglazing): 1,50
  • beglazing: 1,10
  • deuren en poorten: 2,00
 3. Een K-peil lager dan of gelijk aan K40. Hoe beter geïsoleerd een gebouw, hoe lager het K-peil. 
 4. Een netto-energiebehoefte voor verwarming gelijk aan of kleiner dan 70 kWh/m².
 5. Slechts een beperkt risico op oververhitting, de oververhittingsindicator is kleiner dan 6.500 Kh. 
 6. Beschikken over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010. Kort gezegd is dat de ventilatie die je nu minimaal in iedere nieuwbouw moet voorzien.

Hernieuwbare energiebronnen

De energie die toch nog nodig is in een BEN-woning, wordt grotendeels gehaald uit systemen voor hernieuwbare energie. Minstens een van de volgende zes maatregelen zal dus in de BEN-woning aanwezig moeten zijn:

 1. Een zonneboiler met collector. Apertuuroppervlakte minstens 0,02 m2 per m2 bruikbare vloeroppervlakte.
 2. Een PV-installatie die instaat voor productie van minstens 7 kWh per m2 bruikbare vloeroppervlakte
 3. Een warmtepomp als hoofdverwarming met seizoensprestatiefactor 4 of hoger.
 4. Een biomassa-installatie met rendement van minimaal 85%.
 5. Een aansluiting op een net voor stadsverwarming of -koeling, geproduceerd door minstens 45% hernieuwbare energiebronnen
 6. Een participatie in een hernieuwbaar energieproject van de provincie, voor minstens 20 euro per m2 bruikbare vloeroppervlakte.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken