Aanleidingen voor boetes

Wanneer mag het Vlaams Energieagentschap deze boetes nu opleggen? Er wordt gecontroleerd zowel op het correct volgen van de EPB-procedure als op het respecteren van de EPB-eisen. In beide gevallen kan de bouwheer een boete verwachten in geval van overtreding. Ook de EPB-verslaggever mag een boete verwachten, indien blijkt dat hij niet waarheidsgetrouw heeft gerapporteerd.

Boetes voor het niet volgen van de procedure

Indien de startverklaring niet is ingediend, of pas na de termijn, wordt een effectieve boete van 250 euro opgelegd aan de aangifteplichtige.

Indien de EPB-aangifte niet of laattijdig werd ingediend, krijgt de aangifteplichtige een boete van 1000 euro, vermeerder met 1 euro per kubieke meter nieuw bouwvolume. Hoe groter de nieuwbouw of verbouwing, hoe hoger de boete dus zal uitvallen.

Ook als er reeds een boete werd betaald, zal de EPB-aangifte nog steeds moeten ingediend worden. Per dag dat de aangifte niet wordt ingediend, wordt nog eens 10 euro aangerekend.

Boetes voor het niet respecteren van de EPB-eisen

Een boete voor het niet naleven van de EPB-eisen is afhankelijk van de overtreding zelf. Hoe groter de overtreding, hoe groter de boete. De boete wordt pas effectief geïnd bij de aangifteplichtige vanaf 250 euro, maar een inbreuk op de eisen haalt dit bedrag vrij snel. Een fout in de ventilatieverplichtingen is een vaak voorkomende overtreding.

De opbrengst van deze boetes komt in het Energiefonds, dat initiatieven om energieverbruik te beperken financieel stimuleert.

Boetes voor niet-waarheidsgetrouwe EPB-verslaggeving

Na ontvangst van de EPB-aangifte kan gecontroleerd worden of de verslaggever waarheidsgetrouw gerapporteerd heeft. Als dat niet zo blijkt te zijn, krijgt hij een boete. Als de aangifte niet overeenkomt met de gebruikte materialen en toegepaste technieken, moet hij een boete betalen van maximaal 10 euro per kubieke meter. Indien de verslaggever niet tijdig een correcte aangifte indient, krijgt hij nog eens een boete van 500 euro.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken