Maximale EPB-boete bij een bouwproject

Overtredingen op de EPB-eisen worden financieel ontmoedigd in de vorm van controles en boetes. Omdat er geen vast maximumbedrag is opgelegd aan deze EPB-boetes, kunnen de bedragen hoog oplopen. De begrenzing van de EPB-boetes is gekoppeld aan het nieuw gecreëerd beschermd volume of het gerenoveerde beschermd volume. Een kleinschalige verbouwing zal dus een lagere maximumboete hebben dan een groot nieuwbouwproject. Hoe groter het volume van de woning, hoe hoger de maximale boete dus kan worden in geval van overtreding.

Berekeningswijze van EPB-boetes

Het maximale bedrag van een EPB-boete bij nieuwbouw bedraagt 25 euro per kubieke meter nieuw gecreëerd beschermd volume. Bij een verbouwing of functiewijziging bedraagt de maximumboete 10 euro per kubieke meter verbouwd beschermd volume.

Inning van de EPB-boetes

Deze boetes worden berekend door de EPB-verslaggever. Het Vlaams Energieagentschap staat in voor de inning van de boetes. In de praktijk zal een EPB-boete die minder dan 250 euro bedraagt niet geïnd worden.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken