EPB-procedure

In de EPB-wetgeving hecht men zeer veel belang aan het tijdig indienen van de EPB-aangifte. Dit is immers een noodzakelijk instrument voor het Vlaamse Energieagentschap om na te gaan of er aan de EPB-eisen voldaan is. Het is de verplichting van iedere bouwheer of aangifteplichtige van een bouwproject dat onder de EPB-wetgeving valt om erop toe te zien dat deze procedure stipt gevolgd wordt. Voor aanvang van de werken dient de bouwheer een onafhankelijke EPB-verslaggever aan te stellen. Deze persoon zal vervolgens verantwoordelijk zijn voor de voorafberekening, de startverklaring en uiteindelijk de eindaangifte na afloop van de werken. In dit onderdeel gaan we dieper in op ieder onderdeel van de EPB-procedure.

Overzicht van de EPB-procedure

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken