Eindaangifte

Het uiteindelijke doel van de EPB-procedure is dat de EPB-verslaggever — in opdracht van de aangifteplichtige — aantoont dat het gebouw voldoet aan de normen van de energieprestatiewetgeving. Hiervoor maakt de verslaggever via de daarvoor voorziene software een berekening aan de hand van onder andere lastenboeken, facturen en vaststellingen. Het resultaat van deze berekeningen vormt de eindaangifte.

De eindaangifte moet plaatsvinden ten laatste zes maanden na ingebruikname van het gebouw of na het einde van de werken. Ook moet dit uiterlijk vijf jaar na het verlenen van de bouwvergunning gebeurd zijn.

Verplichte onderdelen van de EPB-aangifte

De EPB-eindaangifte dient uit volgende onderdelen te bestaan:

  • ondertekende papieren afdruk van het hoofdformulier van de aangifte en haar bijlagen (pas na indiening bij energieprestatiedatabank)
  • elektronische versie van de aangifte (epba-bestand),digitaal verstuurd naar de energieprestatiedatabank
  • plannen van het gebouw zoals uitgevoerd, minimaal op schaal 1/100
  • documenten ter staving van de resultaten die direct zijn ingevoerd in de EPB-software 

De verslaggever dient deze documenten die deel zijn van de aangifte vijf jaar te bewaren. Voor de aangifteplichtige is dit een wettelijk document dat tien jaar bewaard moet worden. Het Vlaams Energieagentschap kan de aangifte immers volledig opvragen ter controle.

Energieprestatiecertificaat

Na indienen van de eindaangifte, wordt bij gebouwen met een berekend E-peil een energieprestatiecertificaat (EPC bouw) gegenereerd voor de bouwheer. Op deze manier kunnen de energieprestatie en het binnenklimaat van een woning objectief vergeleken worden met andere woningen, wat van belang is bij verhuur of verkoop.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken