Aanstellen van de EPB-verslaggever

Bij ieder bouw- of verbouwproject dat onder de EPB-regelgeving valt hoort een aangifteplichtige, in de meeste gevallen is dat de bouwheer. Voor de start van de vergunningsplichtige werken dient de aangifteplichtige een EPB-verslaggever aan te stellen. De EPB-verslaggever heeft als doel enerzijds het energieverbruik van gebouwen en hun vaste installaties te beperken, en anderzijds te rapporteren aan het Vlaams Energieagentschap over de energieprestaties en het binnenklimaat na afloop van de werken.

Wie mag optreden als EPB-verslaggever?

Een EPB-verslaggever moet in het bezit zijn van een de volgende diploma’s:

 • architect
 • burgerlijk ingenieur-architect
 • burgerlijk ingenieur
 • industrieel ingenieur
 • technisch ingenieur
 • bio-ingenieur
 • interieurarchitect
 • graduaat bouw
 • bachelor bouw
 • bachelor elektromechanica, afstudeerrichting klimatisering
 • architect-assistent of bachelors in de toegepaste architectuur

Indien de bouwheer zelf over zo’n diploma beschikt, is het niet toegelaten om zelf in te staan voor de EPB-verslaggeving.

Lambda is als studiebureau door het Vlaams Energieagentschap officieel erkend als EPB-verslaggever. Wij kunnen je dus steeds bijstaan in je bouwproject met onze expertise en advies. 

Taken van de EPB-verslaggever

Tijdens de ontwerpfase maakt de EPB-verslaggever een voorafberekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het bouwproject. Als dat niet voldoet, stelt hij een niet-bindend advies voor aan de aangifteplichtige en de architect.

Voor de werken van start gaan dient hij een definitieve startverklaring in bij het Vlaams Energieagentschap.

Na voltooiing van de werken stelt de verslaggever de eindaangifte op.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken