Startverklaring

In de startfase van het bouwproces dient de EPB-verslaggever een startverklaring op te stellen en af te leveren bij het Vlaams Energieagentschap. Dit kan op elektronische wijze in de energieprestatiedatabank en dient vergezeld te zijn van een voorafberekening.

Tijdstip van de startverklaring

Voordat de werken van start gaan, moet de startverklaring ingediend zijn. Let op, want dit is niet hetzelfde als de verklaring van de start van de werken die men aan de gemeente bezorgt! Op de startverklaring moet steeds de werkelijke startdatum vermeld staan, ook al zijn de werken sneller opgestart.

Na indienen ontvangt de EPB-verslaggever automatisch een kopie van de startverklaring. De aangifteplichtige, architect en verslaggever dienen dit document elk te ondertekenen, waarna de verslaggever dit document minstens drie jaar bijhoudt. Ook als klant mag je een kopie hiervan vragen.

Inhoud van de startverklaring

Het formulier van de startverklaring bevat inhoudelijk veel elementen die ook op het hoofdformulier van de EPB-aangifte staan. Naast de gegevens van de aangifteplichtige, de architect en de verslaggevers zijn dit ook de verschillende gegevens van het bouwproject, namelijk:

  • ligging van het bouwproject
  • startdatum van de werkzaamheden
  • aard van de werkzaamheden
  • bestemming van het gebouw
  • beschermd volume en indeling van het bouwproject
  • resultaten van K-peil, E-peil en overige EPB-eisen

Aantal startverklaringen

In principe dient men slechts één startverklaring in. Maar als een vergunning wordt verleend voor meerdere gebouwen samen (zoals drie rijwoningen),dan is voor ieder gebouw een afzonderlijke startverklaring nodig met hetzelfde EPB-nummer, maar andere adresgegevens.

Ook indien de vergunning over verschillende type werken aan één gebouw gaat, zoals een verbouwing en een uitbreiding, dan is per type werken een startverklaring nodig.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken