Voorafberekening

De EPB-verslaggever maakt een voorafberekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw in de EPB-software, op dezelfde manier als de berekening van de uiteindelijke eindaangifte. Hiervoor dient de verslaggever volledige inzage te krijgen in de informatie over de voorziene materialen en keuzes van de architect.

Tijdstip van de voorafberekening

De voorafberekening door de EPB-verslaggever dient vòòr de start van de werken opgemaakt te zijn. Samen met de startverklaring wordt ze ingediend bij de energieprestatiedatabank van het Vlaams Energieagentschap.

Resultaat van de voorafberekening

De berekeningen van de verslaggever kunnen aantonen dat het gebouw niet zal voldoen aan de EPB-eisen. In dat geval meldt de verslaggever dit aan de aangifteplichtige en de architect. Hij adviseert hen schriftelijk over concrete maatregelen waarmee de EPB-eisen wel gehaald kunnen worden. Hij bakent probleemzones af en legt de pijnpunten bloot.

Dit advies is niet bindend. Het zullen uiteindelijk de architect en de aangifteplichtige zelf zijn die beslissen welke maatregelen ze zullen nemen om te voldoen aan de EPB-eisen. Ze kunnen er ook voor kiezen om de EPB-eisen al dan niet gedeeltelijk naast zich neer te leggen en een bevrijdende boete te betalen.

Verschil met eindaangifte

Voor de voorafberekening worden dezelfde EPB-software en berekeningswijzen gebruikt als voor de uiteindelijke eindaangifte. Toch kunnen hier nog twee verschillende resultaten uitkomen. Waar de voorafberekening een voorspelling is, rapporteert de aangifte de werkelijk gerealiseerde uitvoering van de werken. Tijdens de werken kunnen immers nog bepaalde maatregelen bijgestuurd of aangepast zijn, waardoor het resultaat in de eindaangifte ook anders zal zijn.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken