Beschermd volume

Onder een beschermd volume (BV) rekenen we het volume van alle ruimten in een gebouw die door thermisch isolerende lagen in de constructiedelen afgeschermd zijn van de buitenomgeving, de grond en andere ruimtes. Dit BV omvat minstens alle geklimatiseerde ruimtes. Dit zijn ruimtes waarin een element voor warmte- en/of koudeafgifte geplaatst is. 

Elke ruimte met de functie om te wonen, werken, slapen, sporten, verzorgd worden, inkopen doen, vrije tijd doorbrengen, … beschouwen we standaard als geklimatiseerd. Dus zelfs als een slaapkamer niet geklimatiseerd is, behoort die toch tot het BV. Een niet-geklimatiseerde ruimte in open verbinding met een geklimatiseerde ruimte geldt samen als één geklimatiseerde ruimte.

Berekeningswijze van het BV

  • De berekening van het beschermd volume gebeurt op basis van de buitenafmetingen, met inbegrip van het volume van de binnenwanden. De afbakening tussen twee aan elkaar grenzende beschermde volumes wordt gevormd door de hartlijn van de tussenliggende scheidingsconstructie.
  • Van een vloer op volle grond telt ook het volume van de vloer onder het maaiveld mee.
  • Bij de bouwknoop tussen vloer op volle grond en buitenmuur begrenzen de buitenzijde van de gevel en de onderzijde van de vloer het BV.
  • Bij de bouwknoop tussen buitenmuur en hellend dak is naast de buitenzijde van de gevel, ook de bovenkant van de dakbedekking een grens.
  • Voor een niet-geïsoleerde zoldertip buiten het BV, is de bovenzijde van het plafond de bovenste grens.
  • Een volume dat bijvoorbeeld wordt ingenomen door een hoge dakrand bij een plat dak of door een uitkragende terrasplaat telt niet mee.

Vaak voorkomende fouten

In de berekeningen durven vaak fouten te sluipen. Door te letten op enkele aandachtspunten, worden verkeerde rapporteringen vermeden. Zo loopt de berekening van de bruto bruikbare vloeroppervlakte vaak fout. Maar ook vergeet men bepaalde schildelen van kelders en zolders, schat men de helling van vloeren, platte en hellende daken foutief in of beoordeelt men de zwaarte van de constructie soms verkeerd.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken