Bijna-energieneutraal (BEN)

BEN staat voor “bijna-energieneutraal”. Vanaf 2021 dient iedere nieuwbouwwoning in Vlaanderen, en zelfs in heel Europa, volgens de BEN-principes gebouwd te worden. Wat een BEN-gebouw speciaal en noodzakelijk maakt is dat het weinig energie verbruikt voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, haalt men vaak uit groene energiebronnen. 

Stel je bouwplannen niet langer uit!

Maar ook als je vandaag al bouwplannen hebt, is BEN-bouwen de slimste keuze! De extra investeringen in energiebesparende maatregelen en groene energie betalen zichzelf namelijk terug door een lage energiefactuur. Bovendien word je extra beloond: er bestaan stevige premies voor BEN-woningen, je krijgt korting op de onroerende voorheffing en bij sommige banken bestaat er een extra voordelig BEN-krediet.

7 voorwaarden voor BEN-woningen

Een BEN-woning moet aan zeven voorwaarden voldoen:

  • Een E-peil lager dan of gelijk aan E30. Hoe minder energie je verbruikt, hoe lager de E-score. 
  • Een K-peil lager dan of gelijk aan K40. Hoe beter geïsoleerd een gebouw, hoe lager het K-peil. 
  • Daken, muren, vloeren, vensters, glas, deuren en poorten voldoen aan specifieke Umax-eisen. Deze U-waarden geven aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1 °C is.
  • Een netto-energiebehoefte voor verwarming gelijk aan of kleiner dan 70 kWh/m².
  • Slechts een beperkt risico op oververhitting, de oververhittingsindicator is kleiner dan 6.500 Kh. 
  • Beschikken over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010.
  • Energie die nog nodig is wordt grotendeels gehaald uit systemen voor hernieuwbare energie.

Op deze website hebben we een aparte categorie gewijd aan bijna-energieneutrale woningen en kantoren.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken