E-peil

Het E-peil is een getal dat de globale energieprestaties van je woning uitdrukt. Het peilt naar het primair energieverbruik van ieder deel van een gebouw met een afzonderlijk gebruik of bestemming. Zo krijg je inzicht in het energieverbruik van de woning. Hoe lager het E-peil, hoe minder energie een woning nodig heeft voor ruimteverwarming, opwarming van sanitair water en elektriciteit.

Factoren die E-peil beïnvloeden

Het E-peil hangt af van heel wat factoren, waaronder het K-peil en dus de thermische isolatie van de woning. Oriëntatie en zonnetoetreding zorgen voor interne warmtewinsten, bijvoorbeeld door zuidelijk geplaatste ramen. Ook factoren zoals compactheid en luchtdichtheid spelen een rol. Net zoals zonweringen onnodig koelen vermijden, doet aandacht voor het plaatsen van energiezuinige toestellen voor verwarming en ventilatie het E-peil dalen. Voor kantoren en scholen is ook de verlichtingsinstallatie van groot belang.

Eisen voor BEN-woning

De EPB-eisen hebben als doel een woning energiezuiniger te maken. Daarom zal gestreefd worden naar een zo laag mogelijk E-peil. De doelstelling is om alle huizen te bouwen met een E-peil lager dan of gelijk aan E30. Dit is heel wat strenger dan de huidige norm E50. De komende jaren zal men het maximale E-peil geleidelijk aan aanscherpen. In 2018 zal het maximum E40 zijn, in 2020 E35. Toch is E30 halen helemaal niet zo moeilijk, blijkt uit de realiteit. Uit de bouwaanvragen van 2012 voldeed één woning op vijfentwintig al aan dit E-peil.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken