Energieprestatie

De energieprestatie van een gebouw geeft weer hoeveel energie een gebouw verbruikt. Het doel is om op termijn een energiebesparing te realiseren. De EPB-wetgeving streeft er immers naar om het energieverbruik te doen dalen enerzijds, en anderzijds om het binnenklimaat te verbeteren. Dit is niet enkel gunstig voor het leefmilieu, ook je energiekosten zullen sterk dalen. 

EPB-eisen bij nieuwbouw en renovatie

Sinds 2006 dient iedere nieuwbouw of renovatie te voldoen aan bepaalde eisen. De EPB-regelgeving stelt naast eisen voor thermische isolatie en eisen op vlak van binnenklimaat ook enkele eisen voor de energieprestatie van het gebouw:

Rol van de architect

Architecten dienen best vanaf de ontwerpfase rekening te houden met de energieprestatie van het ontwerp. Keuzes op vlak van materiaal, inplanting en vorm kunnen immers bepalend zijn voor de energieprestatie van een gebouw. Zo kunnen aanpassingen in een later stadium vermeden worden, als de eisen voor energieprestatie niet behaald worden. Door deze rol aan te nemen, leert de architect ook omgaan met de finesses van de verschillende parameters, die in de toekomst alleen maar belangrijker gaan worden. 

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken