EPB-eenheid

Voor bepaalde gebouwen zijn de EPB-eisen niet enkel afhankelijk van de aard van het werk, maar ook van de bestemming ervan. Daarom gaat men over op verdere opdeling in EPB-eenheden. Een EPB-eenheid is elk deel van het gebouw met eenzelfde bestemming dat samen één fysiek geheel vormt, of elke wooneenheid die één fysiek geheel vormt. Voor verschillende EPB-eenheden, die samen een gebouw vormen, gelden afzonderlijke eisenpakketten.

11 types bestemmingen

Aan elke EPB-eenheid wordt telkens één bestemming toegeschreven. Twee delen met dezelfde bestemming, die niet aan elkaar grenzen, vormen afzonderlijke eenheden. Gemeenschappelijke delen en aangrenzende onverwarmde ruimten (AOR’s) in gebouwen vormen aparte bestemmingen. Er is een onderscheid tussen een residentieel en niet-residentieel gemeenschappelijk deel. Zo komen we aan elf verschillende bestemmingen.

 • Wonen
 • Wonen met niet-residentiële bestemming
 • Kantoor
 • School
 • Andere specifieke bestemming
 • Ander specifieke bestemming met kantoor
 • Industrie
 • Industrie met kantoor
 • Gemeenschappelijk deel (residentieel)
 • Gemeenschappelijk deel (niet-residentieel)
 • Aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR)

Uitzonderingen voor o.a. scholen en kantoren

Er bestaan heel wat uitzonderingen in de regelgeving of specifieke EPB-eisen. Hiervoor verwijzen we graag naar de gedetailleerdere uitleg op deze website. Voor een nieuwbouwproject vind je hier aan welke voorwaarden een school, woning, kantoor, appartement of industriegebouw moet voldoen. Ook voor de renovatie van een woning of van een kantoorverbouwing hebben wij de EPB-eisen voor je opgesomd. 

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken