EPB-verslaggever

Iedere bouwheer dient voor aanvang van de vergunningsplichtige werken een EPB-verslaggever aan te stellen. Deze verslaggeving heeft als doel het energieverbruik van gebouwen en hun vaste installaties te beperken. Het algemene comfort van de bewoners verhoogt immers door aan de EPB-eisen te voldoen.

Rapporteren aan de overheid

Voor de start van de werken maakt de EPB-verslaggever een berekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het bouwproject. Indien dit aantoont dat het ontwerp niet aan de EPB-eisen voldoet, legt de verslaggever de aangifteplichtige en de architect een niet-bindend advies voor.

De definitieve startverklaring wordt dan bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) voorgelegd voor de werken van start gaan.

Na voltooiing van de werken stelt de verslaggever de EPB-aangifte op om de overheid op de hoogte te brengen over de genomen maatregen die het energieverbruik beperken en welk niveau van thermische isolatie, energieprestatie en ventilatie het gebouw heeft behaald na oplevering.

Wie mag optreden als EPB-verslaggever?

De EPB-verslaggever wordt aangesteld door de aangifteplichtige, in principe de bouwheer. Om als EPB-verslaggever op te treden moet men in het bezit zijn van één van volgende diploma’s:

 • architect
 • burgerlijk ingenieur-architect
 • burgerlijk ingenieur
 • industrieel ingenieur
 • technisch ingenieur
 • bio-ingenieur
 • interieurarchitect
 • graduaat bouw
 • bachelor bouw
 • bachelor elektromechanica, afstudeerrichting klimatisering
 • architect-assistent of bachelors in de toegepaste architectuur

Het is niet toegestaan om voor een bouwproject de verslaggeving te doen indien men zelf de bouwheer is.

Omdat de EPB-wetgeving voortdurend evolueert en de opvolging ervan een vak op zich is geworden, is een officiële erkenning door de Vlaamse overheid nodig om als verslaggever op te treden. 

Lambda is door het Vlaamse Energieagentschap erkend als EPB-verslaggever. In heldere adviesnota’s duiden we onze berekeningen steeds met conclusies en grafieken.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken