EPB-wetgeving

Sinds 2006 moeten nieuwbouw- en verbouwde woningen waar je een stedenbouwkundige vergunning voor aanvraagt in Vlaanderen, voldoen aan de Energieprestatiewetgeving (EPB-wetgeving) die de Energieprestatie- en Binnenklimaatnormen vastleggen (EPB-normen). Bij deze bouwprojecten dient de bouwheer voor de aanvang van de werken een EPB-verslaggever aan te stellen die instaat voor de EPB-verslaggeving.

Momenteel is de Energieprestatiewetgeving opgenomen in het Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Energiebesluit van 19 november 2010.

Europese oorsprong

De EPB-regelgeving en bijhorende normen vloeien voort uit de Europese Richtlijn voor energieprestaties van gebouwen uit 2002. Deze richtlijn in het kader van het Kyoto-protocol heeft als doelstelling de uitstoot van broeikasgassen in gebouwen te verminderen. Om de vraag naar energie te beïnvloeden staan energie-efficiëntie, duurzame energie en verstandig energieverbruik centraal. De richtlijn bevat vijf verplichtingen voor EU-lidstaten. 

  • Zo moeten Europese lidstaten beschikken over een methode om energieprestaties van gebouwen te berekenen. 
  • Ook moeten ze minimumeisen formuleren voor energieprestaties van nieuwe gebouwen en van bestaande grote gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan. 
  • Iedere nieuwbouw of ieder gebouw dat verkocht of verhuurd wordt, moet beschikken over een energieprestatiecertificaat waarbij aanbevelingen voor kosteneffectieve verbeteringen van de energieprestatie horen. 
  • CV-ketels en airconditioningssystemen moeten regelmatig een controle ondergaan. Voor verwarmingsinstallaties met een ketel ouder dan 15 jaar is een totale keuring eenmalig verplicht. 
  • Enkel een gekwalificeerde en/of erkende deskundige kan de energieprestatiecertificatie en de keuring uitvoeren.

De Europese lidstaten dienden deze richtlijn om te zetten in hun eigen nationale en regionale regelgeving. In België is dit een gewestelijke bevoegdheid.

Resultaat: de EPB-norm

De EPB-wetgeving beschrijft het bestaan van EPB-eisen en -normen. Deze dynamische normen zullen zich steeds aanpassen aan de economische en technologische mogelijkheden van het moment en dus gefaseerd in de tijd steeds strenger worden. De EPB-norm bepaalt bijvoorbeeld welke graad van thermische isolatie en ventilatie men moet bereiken. Bij nieuwbouwprojecten zal men ook de technische installaties in beschouwing nemen, wat aanleiding geeft tot de berekening van de totale energieprestatie (E-peil).

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken