EPC bouw

Bouwprojecten die onder de EPB-wetgeving vallen en waarvoor een bepaalde eis voor het E-peil geldt, krijgen een energieprestatiecertificaat of kortweg EPC bouw. De EPB-verslaggever stelt dit op als afsluitend onderdeel van de EPB-aangifte. Het certificaat vermeldt of het gebouw al dan niet voldoet aan de verschillende eisen van de energieprestatieregelgeving en in welke mate het gebouw energiezuinig of -verslindend is.

Bedoeling van het certificaat

Het is verplicht om bij iedere woning of wooneenheid die men te koop of te huur aanbiedt, een EPC voor te leggen aan de kandidaat-koper of -huurder. Zo heeft die een objectief beeld van de energiezuinigheid van het gebouw dat te koop of te huur staat, opgesteld door een onafhankelijke verslaggever.

Bij de verkoop of verhuur van een nieuwbouw die nog niet eerder in gebruik werd genomen, moet het EPC bouw beschikbaar zijn ten laatste zes maanden na de ingebruikname of zes maanden na het beëindigen van de werken.

Het energieprestatiecertificaat bouw dient wel voor nieuwbouwprojecten, maar niet voor renovaties opgesteld te worden. Als een woning na een renovatie toch te koop of te huur wordt gesteld, dien een energiedeskundige type A een EPC voor bestaande woningen op te maken.

Geldigheid van een EPC

Het EPC bouw is tien jaar geldig vanaf de datum van het einde van de werken of vanaf de datum van ingebruikname van het woongebouw. Als beide data gekend zijn, dient men de vroegste van de twee te hanteren.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken