K-peil

Voor de EPB-eisen zijn twee getallen enorm belangrijk: het K-peil en het E-peil. Hoe lager deze getallen, hoe energiezuiniger een woning is. In tegenstelling tot het E-peil, is het K-peil een berekende waarde voor het gebouw als geheel.

Het K-peil geeft het totale isolatieniveau van de woning weer. Hoe lager het K-peil, hoe beter de woning geïsoleerd is. Dit wordt berekend via isolatiewaardes van de verschillende constructieonderdelen en houdt dus rekening met warmteverliezen door buitenmuren, daken, vloeren, vensters en bouwknopen.

Eisen voor BEN-woningen

Een bijna-energieneutrale woning (BEN) moet voldoen aan een maximale K-waarde volgens de EPB-wetgeving. In Vlaanderen is dit voor iedere nieuwbouwwoning een maximum K-peil van 40. Dit is al zo sinds 1 januari 2012, dus dit is niet strenger geworden.

Factoren die K-peil beïnvloeden

Het K-peil wordt berekend aan de isolatiescores van de verschillende constructieonderdelen, uitgedrukt met een U-waarde. Maar ook de compactheid van het gebouw en de bouwknopen beïnvloeden de berekening van het K-peil.

Het K-peil zal nodig zijn om uiteindelijk het E-peil te berekenen. Specialisten raden dan ook aan om in de eerste plaats aandacht te schenken aan voldoende isolatie en zo de warmtevraag te beperken. Dit is achteraf immers moeilijker te verbeteren.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken