Netto-energiebehoefte

Om het E-peil te berekenen, is de netto-energiebehoefte een belangrijke tussenstap. Dit staat voor de energiebehoefte voor zowel verwarming als koeling. In kWh/m² drukt men zo uit hoeveel energie er op jaarbasis nodig is om een woning warm te houden in de winter en eventueel te koelen in de zomermaanden.

Voldoen aan de EPB-eisen

De EPB-eis voor de netto-energiebehoefte voor verwarming is 70 kWh/m², met een uitzondering voor zeer kleine woningen en appartementen. Daarvoor heeft men sinds 2014 immers het maximum (100-25*c) kWh/m² bepaald. Zo hebben ook niet-compacte EPW-eenheden de mogelijkheid om aan de EPB-eisen te voldoen, door dezelfde maatregelen toe te passen als andere wooneenheden.

Beïnvloeding van de netto-energiebehoefte

Enkel factoren die het warmteverlies en de zonnewinsten van een gebouw beïnvloeden, zoals het terugdringen van transmissie- en ventilatieverliezen, veroorzaken een wijziging van de netto-energiebehoefte. Het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp verandert hier dus niets aan.

Transmissieverliezen

Transmissieverliezen dalen door beter te isoleren en bouwknopen te vermijden, door ramen van beter glas te voorzien of door compact te bouwen om het verliesoppervlak te beperken. Deze maatregelen doen de netto-energiebehoefte dalen.

Ventilatieverliezen

Een bewuste ventilatie via ventilatiesystemen in de woning creëert een gezond binnenklimaat en zorgt voor een warmteterugwinning. Maar ook onbewust zijn er verliezen van binnenlucht: slecht sluitende ramen, dampkapdoorvoer, … Een blowerdoortest maakt dit meetbaar.

Zonnewinsten

In de winter zorgen zonnewinsten voor minder warmtevraag, maar in de zomer zorgen ze voor een hogere binnentemperatuur. Glas plaatsen kan een optie zijn om zon door te laten, net zoals luifels en zonwering schaduw creëren. Ramen die open kunnen, zorgen voor een passieve koeling. Een goed evenwicht is dus belangrijk om de netto-energiebehoefte te beïnvloeden.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken