Oververhitting

In de wintermaanden zijn zonnewinsten en interne warmtewinsten door dagdagelijkse bezigheden zoals koken en wassen meer dan welkom om zo energie te besparen. In de zomermaanden geldt echter het omgekeerde en bestaat een risico op oververhitting in woongebouwen. De hogere binnentemperaturen geven dan aanleiding tot het gebruik van energieverslindende airconditioningtoestellen.

Oververhittingsindicator

De EPB-eisen stellen dat de oververhittingsindicator onder een maximale waarde moet blijven. Sinds 1 januari 2014 is de berekeningswijze veranderd en is dit 6500 Kh. Deze eis voor het beperken van het risico op oververhitting is een eis op vlak van het binnenklimaat. De EPB-verslaggever kent het resultaat pas na de volledige berekening.

Enkel bij uitvoering van een van de onderstaande werken bij woongebouwen moet het risico op oververhitting effectief onderzocht worden:

  • nieuwbouw
  • herbouw
  • ontmanteling
  • gedeeltelijke herbouw waarvan het beschermd volume groter is dan 800 m³
  • gedeeltelijke herbouw met minstens één wooneenheid
  • uitbreiding waarvan het beschermd volume groter is dan 800 m³
  • uitbreiding met minstens één wooneenheid

Beperken van het oververhittingsrisico

Om het E-peil zo laag mogelijk te houden, doet men er goed aan het oververhittingsrisico zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door zonnewinsten te beperken of door opslag en afvoer van warmte. Reeds in de ontwerpfase dient speciale aandacht uit te gaan naar de oriëntatie en effectieve zonwering van de vensters, zontoetredingsfactor van de beglazing, beschaduwing van vensters door luifels en de mogelijkheid om vensters te kunnen openen. Op zonwering en beschaduwing gaan we nog verder in. 

Beglazing

Hoe horizontaler het glas van de ramen en beglazing is, hoe meer zonnewinsten er optreden. Hoe hoger de g-waarde — de helderheid van het glas — hoe meer kans op oververhitting in zonnige periodes.

Bouwwijze

Een lichtere bouwwijze doet zoals houtskeletbouw het oververhittingsrisico toenemen. Dit heeft immers minder thermische capaciteit dan bijvoorbeeld metselwerk en beton, die warmte beter opslaan in hun massa.

Openen vensters

Tenslotte heeft de mogelijkheid om de vensters te openen een grote invloed op de oververhitting sinds de gewijzigde berekeningsmethode van 2014. Om opengaande ramen te mogen meerekenen is het wel van belang dat er geen inbraakrisico is. Eenvoudig gesteld zijn er best opengaande ramen op de verdiepingen.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken