U-waarde

Om het K-peil, het totale isolatieniveau van een gebouw, te berekenen, zijn de isolatiescores van de aparte constructieonderdelen nodig. Deze aparte isolatiescores drukt men uit met een U-waarde. Hoe lager de U-waarde van een constructieonderdeel, hoe minder warmteverlies er plaatsvindt.

Warmtedoorgangscoëfficiënt

Deze U-waarde is de warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructiedeel of scheidingsconstructie zoals muren, vloeren, daken, ramen en deuren. De U-waarde is een maat voor de hoeveelheid warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat indien het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1 °C is. Men drukt dit uit in W/m²K. De U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt verkrijgt men door de lambda-waarde van de isolatielaag te delen door de dikte ervan, uitgedrukt in meter.

EPB-eisen

De energieprestatiewetgeving heeft voor bepaalde scheidingsconstructies een maximale warmtedoorgangscoëfficiënt (Umax) opgelegd. Deze maximale U-waarden verschillen per scheidingsconstructie en worden regelmatig aangepast. We gaan hier verder dieper op in. Daarnaast stonden in de EPB-eisen ook minimale warmteweerstanden (R-waarden) voor bepaalde zelfde scheidingsconstructies, maar sinds 2016 gelden enkel nog de eisen voor de U-waarden.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken