Vlaams Energieagentschap (VEA)

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) is een zelfstandig agentschap onder het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. De hoofddoelstelling is een duurzaam energiebeleid uit te voeren. De belangrijkste taken daarin zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie. 

Taken van het Vlaams Energieagentschap

Meer concreet voert het Vlaams Energieagentschap volgende taken uit om deze beleidsdoelstellingen te realiseren:

  • bevorderen van rationeel energiegebruik en beheren van daartoe bestemde middelen en fondsen
  • bevorderen van milieuvriendelijke energieproductie en beheren van daartoe bestemde middelen en fondsen
  • voeren van communicatie- en sensibiliseringsacties over milieuvriendelijke energieproductie en rationeel energieverbruik
  • uitvoeren van de regelgeving in verband met beheer en uitbouw van distributienetten van elektriciteit, gas en warmte
  • zorgen voor de uitvoering van analyses ter ondersteuning van het beleid
  • verwerken van verworven informatie met het oog op toelevering aan het departement van beleidsgerichte input
  • bijdragen tot uitvoering van het Vlaams klimaatbeleidsplan

Naast beleidsvoorbereiding en -uitvoering, verbreding van het draagvlak, handhaving van de wetgeving en evaluatie van het gevoerde beleid, houdt het VEA zich bezig met alle andere beleidsuitvoerende taken die te maken hebben met het energiebeleid bij decreet, of indien de Vlaamse Regering dit heeft toevertrouwd aan het VEA.

Visie en waarden

Het VEA gelooft in stimulatie en innovatie van nieuwe technologieën om energie te besparen, met als doel een overgang naar een duurzaam energiesysteem op basis van hernieuwbare energiebronnen te realiseren. Zo wordt bevoorradingszekerheid gegarandeerd, blijft energie betaalbaar voor zowel gezinnen als bedrijven en wilt het VEA bijdragen aan een groeiende welvaart in Vlaanderen

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken