Uitzonderingen EPB

Wie bouwt of renoveert, wordt door de Vlaamse overheid onderworpen aan talrijke normen en voorwaarden om aan te voldoen, de EPB-eisen. Dat deze regelgeving enorm omvangrijk is, is te merken aan de verscheidenheid van EPB-termen. Toch zijn er in bepaalde gevallen uitzonderingen, vrijstellingen en afwijkingen mogelijk op deze EPB-eisen. Dit gaat gepaard met een bijhorende procedure om een uitzondering aan te vragen. We gaan dieper in op deze specifieke gevallen.

Gevallen waarbij uitzonderingen en afwijkingen zijn toegestaan

Er bestaan enkele gevallen die een volledige vrijstelling van de EPB-eisen genieten. Daarnaast zijn er ook bepaalde situaties waarin men slechts gedeeltelijk aan de EPB-eisen moet voldoen.

Procedures

Om deze vrijstellingen en uitzonderingen te verkrijgen, bestaat een procedure die gevolgd moet worden om de aanvraag te voltooien.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken