Aanvraagprocedure uitzonderingen 

Zowel voor bestaande en nieuwe gebouwen kan het zijn dat het wegens technische, economische of functionele redenen niet haalbaar is om de EPB-eisen te halen. In die gevallen bestaat er een procedure voor de aanvraag van een vrijstelling of afwijking. Deze aanvragen moeten in een aangetekende brief naar het Vlaams Energieagentschap gestuurd worden. Een vrijstelling van het E-peil is nooit mogelijk.

Aanvraagtermijnen

Zorg dat je je aanvraagdossier binnen de wettelijk voorziene termijn indient, anders is je aanvraag niet meer ontvankelijk.

Vanaf 2014 is deze termijn 9 maanden na aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning. Ook dient de aanvraag voor de start van de werken ingediend te zijn.

Dossiersamenstelling

Ieder dossier voor een aanvraag tot afwijking of vrijstelling moet enkele documenten bevatten.

  • Allereerst de plannen, de ligging, de gegevens van de bouwheer en een bewijsstuk van de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige vergunning.
  • Als het EPB-dossiernummer reeds gekend is op het moment van de aanvraag, dien je dit nummer te vermelden in de aanvraag. Indien niet, dan bezorg je het EPB-nummer van zodra het gekend is. Dit kan het geval zijn als de stedenbouwkundige vergunning bijvoorbeeld nog niet is goedgekeurd.
  • Voeg ook een onderbouwing toe van de technische, functionele of economische onhaalbaarheid waarvoor je een vrijstelling of afwijking op de EPB-eisen aanvraagt.
  • In geval van economische onhaalbaarheid, moet dit gestaafd worden met een inschatting van de kostprijs om te voldoen aan de EPB-eisen, de totale kostprijs van het project en de reden van de onhaalbaarheid van die specifieke kosten. De reden van de onhaalbaarheid moet gebouwgebonden zijn. Dat wil zeggen dat er geen rekening gehouden wordt met de financiële toestand van de bouwheer.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken