Beschermde monumenten

Monumenten zijn vaak beschermd en mogen slechts onder bepaalde voorwaarden verbouwd worden. Door de oudere bouwstijlen (zoals hoge plafonds) was het vaak moeilijk om te voldoen aan de strenge EPB-eisen. Vroeger werden ze dus vrijgesteld van de EPB-eisen. Sinds 8 september 2011 moeten ook beschermde monumenten inspanningen leveren in de strijd naar duurzaamheid. Er gelden dus wel een gedeeltelijke vrijstelling, maar er zijn voorwaarden waaraan men moet voldoen. Vanaf 2015 zijn deze voorwaarden toegenomen.

Gedeeltelijke vrijstelling EPB-eisen voor monumenten

Deze gedeeltelijke vrijstelling geldt voor beschermde monumenten en bestaande gebouwen in beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht. Een overzichtslijst hiervan is te raadplegen in de beschermingsdatabank. Slechts met twee voorwaarden dient men rekening te houden. Ten eerste zijn er maximale U-waarden en minimale R-waarden voor verbouwde of achteraf geïsoleerde daken en vloeren. Ten tweede zijn er ook minimale eisen voor nieuwe of vernieuwde installaties.

Het gaat hier telkens om een gewone renovatie of functiewijziging. Bij een uitbreiding, gedeeltelijke herbouw of ingrijpende energetische renovatie van beschermde monumenten zijn de gewone EPB-eisen van toepassing.

Onaanvaardbare wijzigingen

Toch is het mogelijk dat, door te moeten voldoen aan de EPB-eisen voor daken en vloeren, het aanzicht of karakter van het beschermde monument op onaanvaardbare manier zou wijzigen. In dit geval is het mogelijk een uitzondering aan te vragen bij het Vlaams Energieagentschap. Zij nemen dan een beslissing. De aanvraag moet uiterlijk 9 maanden na de stedenbouwkundige aanvraag overgemaakt worden, en vòòr de start van de werken.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken