Specifieke gevallen met volledige vrijstelling EPB-eisen

Er bestaan enkele uitzonderingen op de EPB-eisen uit de energieprestatiewetgeving. In onderstaande gevallen word je volledig vrijgesteld van de EPB-eisen.

Volledige vrijstelling van de EPB-eisen

Voor gebouwen met een eenvoudig dossier en een beschermd volume dat de 3000 m3 niet overschrijdt, dien je niet aan de EPB-eisen te voldoen.

Hetzelfde geldt voor landbouwgebouwen met een lage energiebehoefte. Hieronder verstaan we de landbouwgebouwen voorzien voor warme teelt, behalve serres, stallen voor varkens en pluimvee, en gebouwen voor voor energie-intensieve productie, bewaring en behandeling van plantaardige producten.

Sinds 21 juni 2008 zijn ook gebouwen met een tijdelijke vergunning van maximaal twee jaar en alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m2 vrijgesteld.

Ook gebouwdelen met een totale bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 50 m2 in een industrieel gebouw waarin geen energiegebruik nodig is om een specifieke binnentemperatuur te halen en in een niet voor woning bestemd gebouw in een landbouwbedrijf is sinds 18 mei 2014 niet meer verplicht de EPB-eisen te volgen.

Op 16 april 2016 kwam er nog een versoepeling bij. Vanaf dan geldt ook een uitzondering voor renovaties of functiewijzigingen waarbij de bestaande ketel blijft. De voorwaarde hiervoor is dat de ketel op het moment van de aanvraag niet ouder is dan 10 jaar en dat de vloeroppervlakte, verwarmd door afgifte-elementen, kleiner is dan 25% van de totale vloeroppervlakte.

Zonder procedure

Aangezien de vermelde gevallen volledig vrijgesteld zijn van de EPB-eisen, is er ook geen procedure nodig om dit aan te vragen. Indien de aanvraag of melding nog gedaan waren voor de vermelde data, dient er een melding in de startverklaring gemaakt te worden en is een EPB-aangifte nodig.

In het laatste geval dient de renovatie of functiewijziging in de EPB-software 3G ingevoerd te worden vanaf versie 7.5.1.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken