Gebouwen op inventaris onroerend erfgoed

Net zoals voor beschermde monumenten, moesten tot 2009 ook gebouwen opgenomen in de inventarislijst van onroerend erfgoed geen rekening houden met de EPB-eisen in geval van een gewone renovatie of functiewijziging. De lijst van deze gebouwen is te vinden in de inventarisdatabank. Sinds 14 september 2009 en 1 januari 2015 zijn er echter enkele voorwaarden waaraan deze gebouwen wél moeten voldoen. Er geldt dus een gedeeltelijke vrijstelling van de EPB-eisen voor deze gebouwen. Uiteraard is voor een uitbreiding, gedeeltelijke herbouw en ingrijpende energetische renovatie wél de gewone EPB-wetgeving van toepassing!

EPB-eisen waaraan wél voldoen moet worden

Bij stedenbouwkundige aanvragen of meldingen die na 14 september 2009 zijn ingediend, dienen aan twee voorwaarden voldaan te zijn. Zo gelden er maximale U-waarden en minimale R-waarden voor verbouwde of nageïsoleerde geveldelen die onzichtbaar zijn vanop de openbare weg en voor verbouwde of nageïsoleerde daken en vloeren. Ook dienen er ventilatievoorzieningen te zijn in ruimten waar men vensters vervangt die niet zichtbaar zijn vanop de openbare weg. Vanaf 1 januari 2015 kwamen daar ook nog eens minimale eisen bij voor nieuwe of vernieuwde installaties.

Samengevat is er voor gebouwen op de inventarislijst dus een vrijstelling op de EPB-eisen voor de muren en ramen zichtbaar vanop de openbare weg.

Procedure

Om van deze uitzonderingen gebruik te maken bij gebouwen op de inventaris van onroerend erfgoed, volstaat een melding in de startverklaring en een EPB-aangifte achteraf.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken