Eisen voor een grondige renovatie

Voor een grondige renovatie, ook een ingrijpende energetische renovatie of kortweg IER genoemd, zijn bepaalde eisen om te voldoen aan de EPB-wetgeving. We sommen ze hier even voor je op.

EPB-eisen bij een IER

Wat de thermische isolatie betreft, zijn er geen eisen voor het K-peil voorzien. Enkel de U-waarden spelen een rol. De nieuwe, vernieuwde én nageïsoleerde buitenmuren, daken, vloeren, ramen, deuren en andere constructieonderdelen moeten voldoen aan dezelfde maximale U-waarden als bij nieuwbouwprojecten. Daarnaast komt erbij dat ook de na-isolatie van je bestaande spouwmuren een bepaalde Umax-waarde krijgen, namelijk 0,55 W/m2K.

Ook moet je bij een grondige renovatie een volledig ventilatiesysteem van het type A, B, C of D plaatsen. Dit komt het binnenklimaat ten goede.

Tenslotte zijn er ook nog energieprestatie-eisen. Zo moet je een E-peil halen van maximaal E90.

Nieuwe eis sinds 2017

Sinds 2017 is er een nieuwe eis toegevoegd aan de energieprestatie-eisen. Zo moet je bij een ingrijpende energetische renovatie ook aandacht schenken aan hernieuwbare energiebronnen. Minstens 10 kWh/m2 per jaar moet je opwekken.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken