Vanaf wanneer een ingrijpende energetische renovatie?

We spreken van een ingrijpende energetische renovatie (IER) als je bij een renovatie de technische installaties vervangt én als je minstens 75 percent van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving isoleert of na-isoleert.

Het verschil met een gewone renovatie is dat er ook een E-peil wordt berekend, dat maximaal E90 mag zijn. Er zijn geen minimale installatie-eisen meer van toepassing, omdat die dan in het E-peil vervat zitten.

Vrijstellingen

Op heel wat vlakken zijn eisen voor ingrijpende energetische renovaties bepaald. Toch zijn er ook enkele onderdelen die vrijgesteld zijn. Zo zijn er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten, geen eisen omtrent het K-peil, de netto-energiebehoefte en de beperkingen op het risico op oververhitting.

Ook de industrie hoeft geen rekening te houden met de eisen voor een ingrijpende energetische renovatie. Deze eisen gelden enkel voor woningen, kantoren en scholen.

Haalbaarheid van deze eisen

Om te voldoen aan de EPB-eisen, zal de renovatie van je woning, kantoor of school heel wat inspanningen vergen. Toch zijn de niveau’s van deze eisen zo bepaald, dat ze steeds haalbaar zijn op een manier die kostenoptimaal is. Zelfs een nog lager E-peil ligt binnen handbereik zonder uitzonderlijke meerkosten te realiseren.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken