Dimensioneringsnota

De warmteverliesberekening geeft je per ruimte hoeveel vermogen er minimaal nodig is om de ruimte op temperatuur te houden. De dimensioneringsnota toont dan aan dat het afgiftesysteem dat vermogen kan leveren bij een bepaald temperatuursregime van het water dat door de verwarmingselementen stroomt.

Bedoeling van de dimensioneringsnota

De dimensioneringsnota is bedoeld om het afgiftesysteem exact te bepalen. Je moet hiermee aantonen dat het geplaatste afgiftesysteem zo ontworpen is dat het een vooropgesteld comfortniveau haalt, rekening houdend met temperatuurparameters. De nota is voor EPB het bewijs dat de verwarming op een bepaald temperatuursregime kan werken. Zonder bewijs dat de verwarming met een aanvoertemperatuur van bijvoorbeeld 35 °C en retourtemperatuur van bijvoorbeeld 30 °C kan werken, gaat de software uit van veel hogere temperaturen. Dit zorgt dan voor een hoger E-peil. Zeker bij toepassing van een warmtepomp, omdat deze veel efficiënter werkt bij lage watertemperaturen.

Inhoud van de dimensioneringsnota

Voordat je het afgiftesysteem kan bepalen, moet je natuurlijk eerst een warmteverliesberekening per ruimte hebben. Bij deze berekening dien je rekening te houden met de vooropgestelde buitentemperatuur in de winter. Hiervoor dien je -8 °C à -10 °C te rekenen. Per ruimte berekent men dan het benodigde vermogen om het comfortniveau in de winter te behalen.

Daarnaast dien je een berekening van het afgiftesysteem toe te voegen, de dimensioneringsnota, zodat het benodigde vermogen dat je verkregen hebt uit de warmteverliesberekening geleverd kan worden door het ontworpen systeem. Hiervoor heb je enkele parameters nodig, zoals de vertrek- en retourtemperatuur en het verschil hiertussen, de lengte van de buizen bij vloerverwarming en de oppervlakte en eigenschappen van het afgifte-element. Het is natuurlijk van belang dat dit geplaatste systeem overeenkomt met het ontworpen systeem.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken