Installatie-eisen bij verbouwingen

Sinds 2015 gelden er minimale eisen voor het vernieuwen van installaties in bestaande gebouwen. Deze installatie-eisen bij renovatie gelden voor nieuw geplaatste, vernieuwde of vervangen installaties bij verbouwingen en functiewijzigingen in bestaande gebouwen. Als er geen wijzigingen worden uitgevoerd aan installaties, gelden de eisen niet.

Toevoeging bij EPB-eisen

Deze installatie-eisen bij renovatie zijn een toevoeging aan de reeds bestaande EPB-eisen, die we op deze website uitgebreid belichtten. Ook de bestaande procedures, taken en verantwoordelijkheden van de EPB-regelgeving blijven natuurlijk van toepassing tijdens verbouwingen.

Voor volgende nieuwe of gewijzigde installaties zijn er eisen:

 • Verwarmingsinstallatie:
  • Gas- en stookolieketel: minimaal installatierendement
  • Elektrische warmtepomp: minimale seizoensprestatiefactor (SPF)
  • Elektrische verwarming: maximaal te installeren vermogen
 • Sanitair warm water
  • Elektrische boiler of doorstromer: maximum vermogen
  • Circulatieleidingen: te isoleren
 • Koeling met ijswatersysteem: minimaal installatierendement
 • Ventilatie met systeem D: minimale warmteterugwinning
 • Vaste verlichting (bij niet-woongebouwen): maximum vermogen per ruimte
 • Grote installaties: verplichting tot energieverbruiksmeters

Als je niet voldoet aan de EPB-eisen op vlak van installaties, krijg je als aangifteplichtige een sanctie. Het bedrag van deze geldboete is evenredig met de omvang van de verbouwingswerken en met de mate waarin je afwijkt van de eis. Als de maatregelen niet of verkeerd gerapporteerd worden door de verslaggever, krijgt die een boete.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken