Temperatuursregime afgiftesysteem

Woningen worden regelmatig verwarmd met een centraal verwarmingssysteem. Hiervoor wordt water aangevoerd vanuit de opwekker met een temperatuur tussen 35 °C en 90 °C. Nadat het zijn warmte heeft afgegeven aan het gebouw via radiatoren, vloerverwarming of andere afgiftesystemen, komt het water op een lagere temperatuur terug. Bij een systeem op hoog temperatuursregime heeft men aanvoertemperaturen tussen 60 °C en 90 °C en retourtemperaturen tussen 50 °C en 70 °C. Afhankelijk van de warmteverliezen in een ruimte en het gewenste temperatuursregime zal men de afgifte-elementen moeten dimensioneren of berekenen.

Situatie bij een warmtepomp

Een van de voorwaarden voor een warmtepomp bijvoorbeeld is een verwarmingssysteem op lage temperatuur. Bij voorkeur overstijgt de aanvoertemperatuur van het water de 45 °C niet. De waterretourteumperatuur is dan maximaal 35 °C. Maar meestal wordt het afgiftesysteem dan gedimensioneerd op 35 °C / 30 °C of 35 °C / 28 °C.

Aangezien het energieverbruik van een warmtepomp afhankelijk is van het temperatuurverschil tussen warmtebron en het warmteafgiftesysteem, levert een zo laag mogelijke temperatuur van het warmteafgiftesysteem het beste rendement op.

Verwarming van je woning

Wil je je woning verwarmen met een verwarmingssysteem op lage temperatuur dat water als tussenmedium heeft? Dan heb je een waterafgiftesysteem nodig met een groot warmteafgevend oppervlak, zoals vloer- en muurverwarming of overgedimensioneerde radiatoren. Ook warmteluchtverwarming of convectoren met geforceerde ventilatie zijn een optie.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken