Warmteverliesberekening

Niet ieder gebouw is even geschikt voor een energiezuinig verwarmingssysteem. Een systeem met een hoog rendement is handig, maar niet als alle geproduceerde warmte verloren gaat via ramen, muur of dak. Hoe zwakker je isolatie, hoe groter het warmteverlies. Met een warmteverliesberekening breng je dit in kaart en weet je met welk verwarmingssysteem je gebaat bent. Ook is het een goede manier om de verwarmingsbehoefte van je woning te bepalen.

Principes van warmteverlies

Het oppervlakteverlies via de buitenschil en koudebruggen en het verlies via luchtvernieuwing, de opwarming van nieuwe lucht, vormen de totale warmteverliezen en zijn beide nodig om het noodzakelijke verwarmingsvermogen in een woning te berekenen.

Warmteverliezen, uitgedrukt in Watt, geven weer hoeveel vermogen een ruimte of gebouw nodig heeft om op de gewenste temperatuur te blijven. De som van de warmteverliezen geeft het minimale verwarmingsvermogen weer dat je moet voorzien wanneer de minimumtemperatuur wordt bereikt. Afhankelijk van de locatie wordt in Vlaanderen met minimale buitentemperatuur van -8 °C tot -10 °C gerekend.

Berekening van het warmteverlies in je gebouw

Warmteverliezen zijn vereenvoudig te berekenen aan de hand van het vermogen dat per vierkante meter nodig is om een gebouw te verwarmen, in functie van de K-waarde.

Dit is natuurlijk slechts een schatting die niet meer van deze tijd is. Tegenwoordig wordt veel gerekend met gegevens uit het EPB-verslag: de gemiddelde U-waarde van verliesoppervlakten, de verliesoppervlakte en het ventilatietype worden dan in rekening gebracht. De warmteverliezen die daarmee berekend worden, zijn iets beter dan het vorige type schatting, maar blijven een schatting. EPB kijkt ook enkel naar het gebouw op zijn geheel en niet naar de individuele ruimtes.

Beter is om de warmteverliezen ruimte per ruimte exact te berekenen. Afhankelijk van het type ruimte leg je een gewenste kamertemperatuur vast waarna je de warmteverliezen van die ruimte berekent bij -8 à -10 °C buitentemperatuur. Deze berekening houdt dan rekening met de correcte oppervlaktes en isolatiewaarde van de vensters in die specifieke ruimte, met eventuele koudebruggen in die ruimte, met warmteverlies naar naburige ruimtes die minder warm mogen zijn, met de ventilatiedebielen die daar vereist zijn, met de gewenste maximale opwarmtijd, …

Lambda kan dit voor je uitvoeren. Vraag nu een offerte aan en binnen de twee weken heb je een exact resultaat van de warmteverliesberekening.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken