Muurisolatie

Om aan de thermische eisen volgens de EPB-wetgeving te voldoen, moeten je muren voldoende geïsoleerd zijn. Anders verlies je onnodig veel warmte. Dit is niet alleen nefast voor het milieu, ook je energiefactuur zal er veel hoger door uitvallen. Bovendien verhoogt je wooncomfort. Hoe groter de oppervlakte van de buitenmuren, hoe meer warmte er verloren gaat.

Er zijn drie verschillende manieren om de buitenmuren van een gebouw te isoleren: via spouwmuurisolatie, buitenisolatie en tenslotte binnenisolatie.

Spouwmuurisolatie

Voor nieuwe muren is spouwmuurisolatie de meest gebruikte methode in Vlaanderen. Tussen het binnenblad, meestal in rode baksteen, en het buitenblad, de gevelsteen of façade, worden isolatieplaten geplaatst met een dikte van 10, 12 of zelfs 16 centimeter.

Een bestaande spouwmuur is heel eenvoudig na te isoleren. Bovendien is het heel wat goedkoper dan een gebouw te isoleren langs de buitenkant. Isolatie wordt langs buiten in de spouw ingespoten. Bij deze isolatiemethode is dus weinig tot geen overlast en bovendien nemen de werken slechts één tot twee dagen in beslag. Je hebt geen stedenbouwkundige bouwvergunning nodig en na zo’n drie tot vijf jaar is deze investering reeds terugverdiend. Je woning wordt energiezuiniger, zonder dat het uitzicht verandert!

Niet alle muren zijn er echter voor geschikt en afhankelijk van hoe de ruwbouwwerken bij het bouwen uitgevoerd werden, kunnen er heel wat koudebruggen optreden. Een ander nadeel is dat je door de beperkte dikte van de bestaande spouw ook beperkt bent in de isolatiewaarde die je kan halen. Een isolatiewaarde vergelijkbaar met een nieuwbouwmuur is niet haalbaar.

Buitenisolatie

De voorkeur gaat echter naar (na)isoleren van de buitenkant van een gebouw. Er is immers (meestal) geen limiet voor de isolatiedikte en bovendien kan dit zonder binnenruimte te verliezen. Ook je wooncomfort zal verhogen. Er is immers een kleiner temperatuurverschil tussen de temperatuur binnen en de temperatuur die de muur vanbinnen heeft. Je betaalt er helaas wel meer voor dan met een spouwmuurisolatie. Na de isolatielaag zal je immers een nieuwe gevelsteen, nieuwe pleisterlaag of nieuwe gevelbekleding moeten aanbrengen. Bovendien zal je bij het plaatsen van deuren, ramen of vensterbanken in de toekomst steeds rekening moeten houden met de dikkere buitengevel.

In uitzonderlijke gevallen is buitenisolatie toch niet mogelijk. Dit kan zo zijn als de bestaande gevel bijvoorbeeld al tot tegen de perceelgrens komt. 

Binnenisolatie

Soms is de enige optie bij een bestaande woning om de muren na te isoleren langs binnen. Dit is echter geen wenselijke optie en wordt daarom alleen maar gedaan als het echt technisch niet mogelijk zou zijn om spouwmuurisolatie en buitenisolatie uit te voeren. Bovendien is het een delicate methode, er is een grotere kans op condensatie en vorstschade omdat de buitenmuren onvermijdelijk vochtiger en kouder zullen staan dan voorheen.

Enkel een architect of gecertificeerd aannemer met de nodige ervaring kan uitsluitsel geven over de binnenmuur. Zo zal men de geschikte werkwijze bepalen en het beste isolatiemateriaal uitkiezen.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken