EPB-eisen bij nieuwbouw appartement

Ook bij de bouw van een nieuwbouw appartement moet je rekening houden met de EPB-eisen. Aangezien de EPB-eisen per functie zijn bepaald, komen veel eisen overeen met die van een nieuwbouwwoning. De woonfunctie is immers hetzelfde. Toch dient er rekening gehouden te worden met de verschillende wooneenheden binnen een appartementsgebouw. 

EPB-eisen

 • Het E-peil van het appartement mag maximaal E50 zijn. Hoe lager deze waarde, hoe energiezuiniger het appartement. Deze waarde wordt berekend voor het appartement als eenheid, en niet voor het hele gebouw.
 • Het K-peil van het gebouw mag maximaal K40 zijn. Dit is een maat voor de thermische isolatiewaarde van het woongebouw.
 • De scheidingsconstructies moeten voldoen aan de maximale U-waarden of minimale R-waarden.
 • Het gebouw moet voldoen aan de minimumeisen voor ventilatie. Dit betekent het plaatsen van een volledig ventilatiesysteem A, B, C of D.
 • Het risico op oververhitting dient voor elke wooneenheid beperkt te worden.
 • De netto-energiebehoefte voor verwarming mag niet hoger zijn dan 70 (of 100 - 25*C) kWh/m².

Hernieuwbare energie

Bijkomend dient een minimale hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen opgewekt te worden, of je moet het 10% beter doen dan de eis voor het E-peil. Er zijn twee opties om aan deze eis te voldoen.

Ofwel pas je een van de volgende maatregelen toe in je appartement:

 • Zonneboiler met minstens 0,02 m² apertuur per m² bruto vloeroppervlakte
 • PV-installatie
 • Biomassa, als hoofdverwarming (minstens 85% bruto-energiebehoefte verwarming)
 • Warmtepomp, als hoofdverwarming (minstens 85% bruto-energiebehoefte verwarming)
 • Stadsverwarming
 • Deelnemen in een participatieproject voor groene energie, voor minimaal 20 euro per m² bruto vloeroppervlakte

Ofwel dien je minimaal 10 kWh per jaar en per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte te halen uit een combinatie van maatregelen uit de voorgaande lijst.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken