EPB-eisen bij nieuwbouw industriegebouw

Als laatste type nieuwbouw zijn er de industriegebouwen. Ook deze gebouwen kunnen heel wat energie verbruiken. Daarom zijn er bepaalde EPB-eisen waaraan iedere nieuwbouw gericht op industriële activiteiten moet voldoen. Omdat hier geen woon- of leeffunctie is, zijn de normen heel wat minder uitgebreid dan bij woningen, kantoren of scholen.

EPB-eisen

Het industriegebouw moet voldoen aan de minimumeisen voor ventilatie. Dit betekent de plaatsing van een volledig ventilatiesysteem A, B, C of D.

Ook met de thermische isolatie van het industriegebouw dient men rekening te houden. Het K-peil van het gebouw mag maximaal K40 zijn. Hoe lager de K-waarde, hoe beter het industriegebouw geïsoleerd is.

Tot slot moeten de scheidingsconstructies van het nieuw gebouwde deel voldoen aan vastgelegde Umax-waarden.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken