EPB-eisen bij nieuwbouw kantoor

Hoewel er in kantoren niet gewoond wordt, dienen ook hier maatregelen genomen te worden om bij een nieuwbouw aandacht te hebben voor een verbeterde energieprestatie en binnenklimaat. De EPB-eisen zijn hier op sommige vlakken echter minder streng. Voor een schoolgebouw gelden dezelfde eisen.

EPB-eisen

  • Het E-peil van elke EPB-eenheid in een nieuw gebouwd kantoorgebouw mag maximaal E55 zijn. Hoe lager deze waarde, hoe energiezuiniger het kantoor. Voor kantoren van publieke organisaties is dit slechts E50.
  • Het K-peil van het gebouw mag maximaal K40 zijn. Dit is een maat voor de thermische isolatiewaarde van het gebouw.
  • De scheidingsconstructies moeten voldoen aan de maximale U-waarden of minimale R-waarden.
  • Het gebouw moet voldoen aan de minimumeisen voor ventilatie. Dit betekent het plaatsen van een volledig ventilatiesysteem A, B, C of D.

Over oververhitting en de netto-energiebehoefte zijn geen specifieke maatregelen opgenomen in de EPB-eisen. Dit is evenwel geen vrijgeleide om geen rekening te houden met oververhitting. Een teveel aan zonnewinsten wordt immers verrekend als energieverbruik voor koeling in het E-peil.

Hernieuwbare energie

Bijkomend dient een minimale hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen opgewekt te worden. Voor kantoren geldt deze verplichting zelfs al voor aanvragen vanaf 1 januari 2013. Er zijn twee opties om aan deze eis te voldoen.

Ofwel pas je een van de volgende maatregelen toe in je kantoor:

  • Zonneboiler met minstens 0,02 m² apertuur per m² bruto vloeroppervlakte
  • PV-installatie
  • Biomassa, als hoofdverwarming (minstens 85% bruto-energiebehoefte verwarming)
  • Warmtepomp, als hoofdverwarming (minstens 85% bruto-energiebehoefte verwarming)
  • Stadsverwarming
  • Deelnemen in een participatieproject voor groene energie, voor minimaal 20 euro per m² bruto vloeroppervlakte

Ofwel dien je minimaal 10 kWh per jaar en per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte te halen uit een combinatie van maatregelen uit de voorgaande lijst.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken