EPB-eisen bij nieuwbouw school

Ook scholen hebben een enorme impact op het leefmilieu met een aanzienlijk energieverbruik. Daarom zijn er voor hen ook enkele EPB-normen opgesomd indien er een nieuwbouw school gebouwd wordt. Deze eisen zijn hetzelfde als bij nieuwbouwkantoren en zijn dus minder streng dan voor woongebouwen.

EPB-eisen

  • Het E-peil van elke EPB-eenheid in een nieuw gebouwde school mag maximaal E55 zijn. Hoe lager deze waarde, hoe zuiniger deze school met energie omspringt.
  • Het K-peil van het gebouw mag maximaal K40 zijn. Dit is een maat voor de thermische isolatiewaarde van de school.
  • De scheidingsconstructies moeten voldoen aan de maximale U-waarden of minimale R-waarden
  • De school moet voldoen aan de minimumeisen voor ventilatie. Dit betekent het plaatsen van een volledig ventilatiesysteem A, B, C of D.

Over oververhitting en de netto-energiebehoefte zijn geen specifieke maatregelen opgenomen in de EPB-eisen.

Hernieuwbare energie

Bijkomend dient een minimale hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen opgewekt te worden. Voor publieke scholen geldt deze verplichting zelfs al voor aanvragen vanaf 1 januari 2013. Er zijn twee opties om aan deze eis te voldoen.

Ofwel past de school een van de volgende maatregelen toe:

  • Zonneboiler met minstens 0,02 m² apertuur per m² bruto vloeroppervlakte
  • PV-installatie
  • Biomassa, als hoofdverwarming (minstens 85% bruto-energiebehoefte verwarming)
  • Warmtepomp, als hoofdverwarming (minstens 85% bruto-energiebehoefte verwarming)
  • Stadsverwarming
  • Deelnemen in een participatieproject voor groene energie, voor minimaal 20 euro per m² bruto vloeroppervlakte

Ofwel dient de school minimaal 10 kWh per jaar en per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte te halen uit een combinatie van maatregelen uit de voorgaande lijst.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken