EPB-eisen bij nieuwbouw woning

Indien je een nieuw woongebouw plant te bouwen, dien je rekening te houden met de volgende EPB-eisen waaraan je moet voldoen. Deze eisen gelden overigens ook voor het bouwen van een appartement.

EPB-eisen

 • Het E-peil van de woning mag maximaal E50 zijn. Hoe lager deze waarde, hoe energiezuiniger de woning.
 • Het K-peil van de woning mag maximaal K40 zijn. Dit is een maat voor de thermische isolatiewaarde van de wooneenheid.
 • De scheidingsconstructies moeten voldoen aan de maximale U-waarden of minimale R-waarden.
 • Het gebouw moet voldoen aan de minimumeisen voor ventilatie. Dit betekent het plaatsen van een volledig ventilatiesysteem A, B, C of D.
 • Het risico op oververhitting dient voor elke wooneenheid beperkt te worden.
 • De netto-energiebehoefte voor verwarming mag niet hoger zijn dan 70 (of 100 - 25*C) kWh/m².

Hernieuwbare energie

Als bijkomende eis dient een minimale hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen opgewekt te worden. Je kan er ook voor kiezen om niet te voldoen aan deze eis, maar dan moet je een E-peil behalen dat minstens 10% beter is dan de E-peileis. Bijvoorbeeld maximaal E45 als de eis E50 is. Er zijn twee opties om aan deze eis te voldoen.

Ofwel pas je een van de volgende maatregelen toe in je woning:

 • Zonneboiler met minstens 0,02 m² apertuur per m² bruto vloeroppervlakte
 • PV-installatie
 • Biomassa, als hoofdverwarming (minstens 85% bruto-energiebehoefte verwarming)
 • Warmtepomp, als hoofdverwarming (minstens 85% bruto-energiebehoefte verwarming)
 • Stadsverwarming
 • Deelnemen in een participatieproject voor groene energie, voor minimaal 20 euro per m² bruto vloeroppervlakte

Ofwel dien je minimaal 10 kWh per jaar en per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte te halen uit een combinatie van maatregelen uit de voorgaande lijst.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken