EPB-eisen bij renovatie van een woning

Voor de Vlaamse overheid is een renovatie iedere verbouwing of uitbreiding, of een gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume kleiner dan 800 m3 en zonder wooneenheid. Hier overlopen we de verschillende EPB-eisen waaraan een gerenoveerde woning moet voldoen.

Gelijkaardige eisen als bij nieuwbouw

Bij een renovatie dien je rekening te houden met verschillende EPB-eisen. Wat de thermische eisen betreft, moet je rekening houden met dezelfde U-waarden waaraan een nieuwbouwproject moet voldoen. Voor de buitenmuren, daken, vloeren, ramen, deuren en andere constructieonderdelen moeten dus dezelfde Umax-waarden gehanteerd worden als bij een nieuwbouw woning.

Minimale installatie-eisen

Bij een renovatie dien je rekening te houden met enkele minimale eisen op vlak van installaties. Zo moeten nieuwe, vernieuwde of toegevoegde installaties voldoen aan minimale rendementen en vermogens. Reeds bestaande installaties waaraan niets verandert, moeten niet aan deze eisen voldoen.

Let wel op, een wijziging aan het afgiftesysteem, zoals het toevoegen of verplaatsen van een radiator, is een wijziging van de installatie. Dan gelden minimale installatie-eisen, zelfs als er niets wijzigt aan de verwarmingsketel.

Bij woningbouw zijn er eisen voor verwarmingsinstallaties, warm tapwater, ventilatie en verkoeling.

Voor een installatie met ketel is een minimaal rendement bepaalt op basis van enkele eigenschappen zoals de gebruikte brandstof, de ontwerpretourtemperatuur en de isolatie van de leidingen. Voor een elektrische warmtepomp geldt een minimale seizoensprestatiefactor (SPF),waarvan de bepaling gebeurt volgens de bestaande methodiek van de E-peilberekening voor een nieuwbouw. Het afgiftevermogen van een directe elektrische verwarming mag maximaal 15 W per m2 bruikbare oppervlakte van het te renoveren gebouw bedragen.

Het maximaal elektrisch vermogen van warmwaterproductietoestellen wordt bepaald aan de hand van de oppervlakte van het gebouw. Circulatieleidingen moet je verplicht isoleren.

Om het binnenklimaat te verbeteren moet je in nieuwe ruimtes voorzieningen plaatsen voor toevoer en afvoer van ventilatie. Ook in verbouwde ruimtes waar je vensters vervangt of toevoegt, is dit verplicht.

Voor de koeling via ijswatersystemen tenslotte geldt een minimaal installatierendement, afhankelijk van de isolatie van de leidingen en de regeling van de installatie.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken