Luchttoevoerrooster

Om de kwaliteit van het binnenklimaat in een woning te garanderen, is er voldoende toevoer van verse buitenlucht nodig. Hierbij zijn luchttoevoerroosters en een betrouwbaar ventilatiesysteem onontbeerlijk. Dit heeft immers een positieve invloed op de gezondheid van de bewoners en vermindert de kans op CO-vergiftiging.

Natuurlijke luchttoevoer

Natuurlijke openingen voor luchttoevoer leveren op natuurlijke wijze verse lucht aan in een woning voor ventilatiesystemen met natuurlijke toe- en afvoer (systeem A in residentiële gebouwen) of met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer (systeem C in residentiële gebouwen). In deze systemen A en C moeten alle droge ruimten (woonkamer, slaapkamer, …) een natuurlijk toevoerrooster hebben. Het totale ontwerp debiet moet volgens de EPB-eisen, bij een drukverschil van 2 Pa, minstens gelijk zijn aan het vereiste minimumontwerpdebiet van de droge ruimte.

Naast het ontwerp debiet eist EPB nog een aantal zaken van toevoerroosters:

  • Regelbaar
  • Insectenwerend
  • Regenwerend
  • Montagehoogte van minimaal 1,8 meter
  • Inbraakwerend

Een natuurlijke toevoerrooster kan je aanbrengen in een buitenmuur of hellend dak of integreren in een raam of een deur.

Mechanische luchttoevoer

In een mechanisch ventilatiesysteem zorgen luchttoevoerroosters voor het aanvoeren van verse buitenlucht terwijl de luchtafvoerroosters vervuilde lucht afvoeren naar buiten. In de meeste gevallen worden deze roosters aangebracht in buitenmuren of in het dak.

De enige eis volgens de EPB-wetgeving is dat de roosters voor mechanische luchttoevoer zo geïnstalleerd moeten worden zodat ze buitenlucht kunnen aanvoeren. Voor woongebouwen bestaat echter een uitzondering op deze regel. Zo mogen luchttoevoerroosters van ventilatiesystemen B en D lucht toevoeren vanuit een aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR). Tussen deze AOR en de buitenomgeving dient dan minstens één natuurlijke toevoeropening voorzien zijn, voor de realisatie van het totale minimumontwerpdebiet voor een drukverschil van 10 Pa.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken