Ventilatiesysteem A

Een ventilatiesysteem A is een van de vier bestaande ventilatiesystemen voor in uw woning. Daarnaast bestaan ook nog de systemen B, C en D. Bij een nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie ben je verplicht om een van deze ventilatiesystemen volledig te plaatsen.

Werking van systeem A

Ventilatiesysteem A zorgt voor een natuurlijk toevoer en afvoer van lucht. Toevoer van verse lucht gebeurt via natuurlijke toevoerroosters in vensters of muren. De doorstroom hiervan gebeurt langs spleten onder binnendeuren of langs roosters in binnenwanden en -deuren. Vervuilde lucht uit natte ruimtes (badkamer, toilet, keuken, …) wordt op natuurlijke wijze afgevoerd via verticale afvoerkanalen met regelbare afvoerroosters.

Voordelen van systeem A

Ventilatiesysteem A is ongetwijfeld het systeem met de laagste kostprijs. Het is zeer gemakkelijk om te installeren en ook bij een latere renovatie voeg je op eenvoudige manier roosters bij. Bovendien is er weinig onderhoud aan verbonden en is er geen elektrisch verbruik van ventilatoren, waardoor er ook geen energiekosten aan verbonden zijn. Een systeem A is ook beschikbaar met vraagsturing.

Nadelen van systeem A

Aan ventilatiesysteem A zijn helaas ook enkele nadelen verbonden. Zo realiseert het een schouweffect op basis van lucht- en winddruk. Daardoor is het niet, of slechts beperkt, regelbaar. Bij veel wind is er veel warmteverlies, waardoor het niet echt energiezuinig is. Bij bepaalde weersomstandigheden is de ventilatie dan weer onvoldoende. Tenslotte zien de hoog uitstekende afvoerkanalen er niet altijd mooi uit en is een koudegevoel aan de vensters mogelijk.

Een ventilatiesysteem A wordt maar zelden toegepast.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken