Ventilatiesysteem B

In het ventilatiesysteem B combineert men een mechanische toevoer van lucht met een natuurlijke luchtafvoer. In theorie is dit systeem perfect mogelijk, maar we zien dat dit in de praktijk bijna nooit wordt toegepast.

Werking van systeem B

Elektrische ventilatoren in droge ruimten zorgen voor een mechanische toevoer van lucht. Net zoals bij ventilatiesysteem A, verloopt de doorstroming van lucht langs spleten onder de binnendeuren of langs roosters in binnenwanden of -deuren. De afvoer van vervuilde lucht gebeurt in natte ruimten en op natuurlijke wijze. Verticale afvoerkanalen monden zo dicht mogelijk bij de nok van het gebouw uit. 

Voordelen van systeem B

In vergelijking met het ventilatiesysteem A, waar de weersomstandigheden soms een goede ventilatie bemoeilijkten, is ventilatiesysteem B beter geschikt om in alle weersomstandigheden de normen te behalen.

Ook is er meer keuze voor locaties om de toevoeropeningen te plaatsen. Door het debiet van de ventilatoren tegelijk te verhogen, vindt een korte, intensieve ventilatie plaats.

Nadelen van systeem B

Omdat er bij de toevoer van lucht elektronische ventilatoren gebruikt worden, is er bij dit systeem een hoger energieverbruik. Kies daarom voor ventilatoren die energiezuinig zijn. 

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken