Ventilatiesysteem C

Ventilatiesysteem C is het omgekeerde van ventilatiesysteem B, hier wordt immers een natuurlijke luchttoevoer gecombineerd met een mechanische afvoer van lucht.

Werking van systeem C

Via natuurlijke toevoerroosters in ramen en muren wordt verse lucht in de woning aangevoerd. Zoals steeds verloopt de doorstroming van lucht langs roosters in binnenwanden en -deuren of langs spleten onder de binnendeuren. Het afvoeren van vervuilde lucht gebeurt op mechanische wijze in natte ruimen, zoals badkamer, keuken of toilet. Elektrische ventilatoren zorgen hiervoor. 

Voordelen van systeem C

Ventilatiesysteem C heeft dezelfde voordelen als ventilatiesysteem B ten opzichte van de problemen bij ventilatiesysteem A. Dit systeem presteert beter in alle weersomstandigheden. Ook is er meer keuze in de plaats van de afvoeropeningen. Het systeem C leent zich voor een korte, intensieve ventilatie door het debiet van de  ventilatoren tijdelijk te verhogen.

Nadelen van systeem C

Net zoals bij ventilatiesysteem B dien je erop te letten dat je energiezuinige ventilatoren kiest. Omdat de luchtafvoer mechanisch is, zal er immers een hoger energieverbruik plaatsvinden. 

Let er bij dit systeem ook op dat je geen onderdruk creëert. Op die manier kun je immers rookgassen van kachels of een open haard naar binnen trekken. En dat is uiteraard niet de bedoeling.

De toevoerroosters bevinden zich in slaap- en woonkamers. Via de roosteropeningen kan lawaai van buiten naar binnen komen. Er bestaan roosters die beter akoestisch isoleren om dit tegen te gaan.

Samen met een systeem D wordt een systeem C het vaakst toegepast.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken