Ventilatieverslaggever

Sinds 2016 is de aangifteplichtige verantwoordelijke voor het opmaken van twee nieuwe, bijkomende documenten: een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag. Dit is opgenomen in de EPB-wetgeving om meer aandacht te besteden aan een kwalitatief ventilatiesysteem.

Voor het opmaken van deze documenten heb je als aangifteplichtige een ventilatieverslaggever nodig, die je best samen met de architect en EPB-verslaggever aanstelt. De ventilatieverslaggever kan en mag dezelfde persoon zijn als je EPB-verslaggever, maar dit mag ook iemand anders zijn.

Ventilatievoorontwerp

Het ventilatievoorontwerp dient opgemaakt te zijn voor de start van de werkzaamheden. Dit document toont welk ventilatiesysteem (A, B, C of D) je als aangifteplichtige kiest. Ook vermeldt het waar elke ventilatiecompentent zal zitten en wat de ruimtelijke impact daarvan zal zijn.

Het voordeel van dit ventilatievoorontwerp is dat je tijdig de volledige impact van het ventilatiesysteem kunt bekijken. Zo kan je dan ook aandacht besteden aan bijvoorbeeld de beperking van geluidsoverlast. Dit alles vergroot de garantie op een kwalitatief ventilatiesysteem na oplevering van de werken.

De ventilatieverslaggever rapporteert de gegevens van het ventilatievoorontwerp in de startverklaring.

Ventilatieprestatieverslag

Het ventilatieprestatieverslag dien je te laten opmaken na uitvoering van alle werken. Dit verslag vermeldt de kenmerken en de werkelijk behaalde prestaties van het ventilatiesysteem, zoals bijvoorbeeld de werkelijk gemeten mechanische debieten. Op deze manier kan je de behaalde kwaliteit van het ventilatiesysteem in je woning aantonen.

De EPB-verslaggever rapporteert de werkelijk behaalde prestaties van het ventilatiesysteem uit het ventilatieprestatieverslag in de EPB-aangifte.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken