Sinds 2016 ben je verplicht om naast je EPB-aangifte een ventilatieverslag in te dienen bij je stedenbouwkundige aanvraag. Als erkende ventilatieverslaggever zorgen we ervoor dat je ventilatiesysteem voldoet aan de eisen van het Vlaams Energieagentschap. Maar je krijgt ook advies en ondersteuning bij het ontwerp, de uitvoering en de controle van je installatie. Ventilatieverslaggeving is bij ons veel meer dan zomaar een papiertje afleveren.

Betrek een energiedeskundige bij je ventilatieverlaggeving

Vraag nu je offerte aan
Je krijgt antwoord binnen 24 uur

Stap 1 van het ventilatieverslag

De ventilatieverslaggever bestudeert welk ventilatiesysteem je best installeert

Je krijgt van onze ventilatieverslaggever een plan van je woning waarop de ideale plaatsing van de ventilatiecomponenten aangeduid staan. Dankzij dat voorontwerp kom je ook te weten je welk ventilatiesysteem (type A, B, C of D) het best bij je project past.

Stap 2 van het ventilatieverslag

Dankzij de specificaties van het ventilatie-ontwerp kent je installateur alle details om aan de slag te gaan

In de ventilatie ontwerp specificaties (VOS) vat onze ventilatieverslaggever alle prestatie-eisen samen waaraan je ventilatie-installatie moet voldoen. Je installateur weet dankzij dat document hoe hij te werk moet gaan en beschikt over alle informatie om je een nauwkeurige offerte te bezorgen.

Stap 3 van het ventilatieverslag

Controle door de ventilatieverslaggever

Als je ventilatiesysteem geïnstalleerd is, controleert onze ventilatieverslaggever of alles correct werd uitgevoerd. Daarna wordt je definitief ventilatieprestatieverslag verstuurd naar het Vlaams Energieagentschap.

Een goede ventilatie is noodzakelijk voor je gezondheid

Uit onderzoek blijkt dat de lucht in woningen niet altijd even gezond is als de buitenlucht. Je kan natuurlijk je ramen openzetten om de lucht te verversen, maar in de praktijk doen we dat veel te weinig. Bovendien neemt de luchtdichtheid van woningen alsmaar toe. Daardom heb je nood aan een goed werkend ventilatiesysteem. De Vlaamse overheid neemt ventilatie sinds enkele jaren ook op in de EPB-normen.

Elke woning en elke ruimte heeft andere ventilatie-noden

Een ventilatiesysteem zorgt voor toevoer van verse lucht in leefruimtes en een afvoer van vochtige lucht in vochtige ruimtes zoals toilet, badkamer en keuken. Dat is zowel nodig voor de gezondheid van de bewoners als voor de duurzaamheid van het huis.

We berekenen altijd het ventilatiedebiet per ruimte. De norm toe of af te voeren lucht is 3,6 m³ lucht per uur en per m² vloeroppervlakte in die ruimte. Per type ruimte zijn ook nog minima en maxima waartussen dat debiet moet liggen. Als ventilatieverslaggever is het onze taak om dat debiet te bepalen voor elke woning en ruimte.

Vermijd een boete dankzij een ventilatieverslaggever

Als je woning de ventilatienormen niet haalt, krijg je een boete van de Vlaamse overheid. Die boete bedraagt €4 per m³ lucht per uur die niet toe- of afgevoerd wordt. Stel dat je een woonkamer hebt die 150 m³ per uur debiet vereist, maar je ventilatiesysteem slechts 100 m³ per uur debiet haalt, zal je een boete krijgen van €200.

Betrek een energiedeskundige bij je ventilatieverlaggeving

Vraag nu je offerte aan
Je krijgt antwoord binnen 24 uur

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken